Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

Vanamaja blogi

 • TABEL | Saa teada: Kas vajad kasutusluba või teatist korterelamu ja mitteelamu ümberehitamisel

  TABEL | Saa teada: Kas vajad kasutusluba või teatist korterelamu ja mitteelamu ümberehitamisel

  Korterelamu ja mitteelamu ümberehitamiseks, mis on suurema kui 20 m2 ehitusealuse pinnaga, tuleb esitada kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Kuid millal piisab kasutusteatisest ning millal vajad kasutusluba? Vaata täpsemalt tabelist: Allikas: riigiteataja Mis on ümberehitamine? Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist…

 • Hoone mõõdistamine – millal on seda vaja ning mida sisaldab mõõdistusprojekt?

  Hoone mõõdistamine – millal on seda vaja ning mida sisaldab mõõdistusprojekt?

  Kas vajad täpseid jooniseid oma elamust, abihoonest, kontorist või tööstushoonest? Selleks on olemas hoone mõõdistamise teenus. Järgnevas artiklis saad põhjaliku ülevaate hoone mõõdistamise kohta. Hoone mõõdistamisel mõõdame vastavalt sinu soovile kas kogu hoone või ainult siseruumid. Saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusjoonised või muudatusprojekti. Millal on hoone mõõdistamine vajalik? Kuidas käib hoone mõõdistamise…

 • Maja renoveerimine ja renoveerimisprojekt

  Maja renoveerimine ja renoveerimisprojekt

  Kuigi majade renoveerimine on sageli keerukam kui uue maja ehitamine, annavad korralikult renoveeritud hooned edasi erilist atmosfääri, mille nimel tasub kindlasti vaeva näha. Kuid millest alustada? Kuidas käib kogu protsess? Järgnevas artiklis võtame luubi alla renoveerimis-, restaureerimis-, ümberehitus- ja laiendusprojektid ning selgitame, kuidas projekteerimine mängib selles olulist rolli. Hoonete renoveerimine ja vajadusel ka nende laiendamine…

 • Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitised, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata on Eesti seadusandluse mõistes omavoliliselt püstitatud ning sellised ehitised tuleb seadustada. Kuidas käib seadustamise protsess, millised hooned tuleb seadustada ning kust leida abi – järgnev artikkel toob vastused. Enne ehitusseadustiku jõustumist 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud (juurde- ehk külge-, peale- või…

 • Saa teada: Kuidas kanda hooned ehitisregistrisse?

  Saa teada: Kuidas kanda hooned ehitisregistrisse?

  Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse. Siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Kuid kuidas hooned ehitisregistrisse kanda? Järgnev artikkel toob vastused. Kuidas kontrollida, kas minu ehitise andmed on üldse ehitisregistris olemas? Ehitise olemasolu ehitisregistris saab…

 • Kasutusluba: Kuidas saada kasutusluba kui dokumentatsioon on puudulik?

  Kasutusluba: Kuidas saada kasutusluba kui dokumentatsioon on puudulik?

  Kui kodu on valmis ehitatud, peab järgmiseks sammuks olema kasutusloa taotlemine, sest see on ehitise omaniku seadusjärgne kohustus. Kuid mida teha, kui ehitisel on puudulik dokumentatsioon? Kuidas sellisel juhul saada enda ehitisele kasutusluba ning millised dokumendid üldse peavad kasutusloa taotlemiseks olemas olema? Järgnev artikkel toob vastused. Eestis leidub tänase päevani palju elamispindu, millel on siiani…

 • Saa teada: Millal vajad tuleohutusauditit ja kuidas see läbi viiakse

  Saa teada: Millal vajad tuleohutusauditit ja kuidas see läbi viiakse

  Kasutusloa taotlemisel tuleb tihti silmitsi seista olukorraga, kus ehitised ei vasta tuleohutusnõuetele. Paljude jaoks võib olla arusaamatu, miks tuleohutust peetakse nii oluliseks ja miks sellele nii rangeid nõudeid esitatakse, kuid Päästeameti statistika näitab selgelt, et tuleõnnetuste tagajärjel hukkunute arv suureneb igal aastal. Tuleohutusaudit aitabki välja selgitada, kuidas tagada, et teie elukoht oleks ohutu, andes selge…

 • Ehitise audit – mis see on ja kuidas seda tellida?

  Ehitise audit – mis see on ja kuidas seda tellida?

  Ilma ehitusdokumentideta pole võimalik hinnata ehitise nõuetele vastavust, kuid ehitise auditi abil saab teatud juhtudel ka ehitusdokumentide puudumisel seda kontrollida ja ehitisi seeläbi seadustada. Järgnev artikkel annab teile põhjaliku info ehitise auditi kohta. Mis on ehitise audit? Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti. Ehitise auditi käigus…

 • Kasutusloa taotlus – kõik oluline, mida pead taotluse kohta teadma

  Kasutusloa taotlus – kõik oluline, mida pead taotluse kohta teadma

  Soovid alustada kasutusloa taotlemist, kuid ei tea millest alustada? Järgnev artikkel toob sinuni põhjaliku info kasutusloa taotlemise kohta.  Seadusest tulenevalt peab iga ehitusluba lõppema kasutusloaga. Kasutusloa taotlus koos dokumentidega esitatakse pärast ehitamise lõppu omavalitsusele ehitisregistri kaudu. Üks oluline tegur, mis võib mõjutada taotluse menetlemise kiirust ja edukust, on taotluse terviklikkus ning kõigi vajalike dokumentide nõuetekohane esitamine.…

 • Küttesüsteemi seadustamine – kõik, mida pead teadma seadustamise kohta

  Küttesüsteemi seadustamine – kõik, mida pead teadma seadustamise kohta

  Küttesüsteemi rajamiseks peavad olema vastavad kooskõlastused nii kohalikult omavalitsuselt kui ka Päästeametilt. Paljudel juhtudel on tekkinud olukord, kus koju ehitatud ahi, pliit või kamin tuleb tagantjärgi seadustada. Millest sellisel juhul alustada? Järgnevast artiklist leiad infot küttesüsteemi seadustamise kohta. Kui olete ise ehitanud endale koju kütteseadme (näiteks: ahju, pliidi või kamina) või olete soetanud eluruumi, milles…

 • KKK – Nõuded treppidele

  KKK – Nõuded treppidele

  Kasutusloa taotlejatel tekib tihti küsimusi treppide ja nende piirete kohta. Kuna tegemist on evakuatsiooniteedega siis kõige selgemad ja lihtsamini loetavad nõuded esitab neile päästeamet oma “Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” failis:

 • Saa teada: Millal on ehitusprojekti koostamine oluline ning millal mitte?

  Saa teada: Millal on ehitusprojekti koostamine oluline ning millal mitte?

  Mis on ehitusprojekt ja mida see peab sisaldama ning millal tuleb ehitusprojekt koostada? Järgnevast artiklist leiad vastused just nendele küsimustele, mis on seotud ehitusprojektiga. Ehitusprojekti roll ei piirdu ainult ehitise ehitamisprotsessiga, vaid projektil on ka teisi olulisi ülesandeid, näiteks: • Ehitusseadustiku mõistes on kõikide tööde tegemise aluseks projekt • Projekti alusel hinnatakse ka ehitise nõuetele vastavust,…

 • Hoone mõõdistusprojekt – kõik hoone mõõdistamisest

  Hoone mõõdistusprojekt – kõik hoone mõõdistamisest

  Hoone mõõdistusprojekt võib osutuda vajalikuks kui hoonel puuduvad projekti joonised või projekt ei vasta tegelikkusele. Mõõdistusprojekti koostamine on tihti nõutud ka näiteks kasutusloa taotlemisel, hoone ehitisregistrisse kandmisel või andmete korrigeerimiseks.  Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt kliendi soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Hoone mõõdistamine ning mõõdistusjooniste koostamine toimub täpselt sellises mahus, mis…

 • Oluline info: Kasutusloata maja ostmine ja müümine

  Oluline info: Kasutusloata maja ostmine ja müümine

  Kui kavatsed kodu osta või renoveerida ning soovid pangast selle jaoks ka laenu saada, tuleb silmas pidada, et laenu tagatisvara dokumentatsioon peab olema korrektne. Järgnevas artiklis saad teada, miks peab kinnisvaral olema kasutusluba ja millised probleemid võivad kaasneda kasutusloa puudumise tõttu. Kasutusluba on oluline eelkõige hoone ohutuse ja inimeste heaolu tagamiseks. See dokument kinnitab, et…

 • Tuleohutus ja tuleohutusaudit: oluline info auditi kohta

  Tuleohutus ja tuleohutusaudit: oluline info auditi kohta

  Tuleohutusaudit on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks turvalise ja ohutu kodu enda perele. Kui olete otsimas infot tuleohutusauditi kohta, siis olete jõudnud õigesse kohta. Järgnevas artiklis käsitleme tuleohutusauditi olulisust ning seda, kuidas auditit läbi viiakse ning kuidas käib tuleohutusauditi tellimine. Miks on tuleohutusaudit vajalik? Tuleohutusaudit on oluline samm hoone omanikele, kes soovivad tagada turvalise…

 • Ebaseadusliku ehitise seadustamist ei tasu edasi lükata

  Ebaseadusliku ehitise seadustamist ei tasu edasi lükata

  Ebaseadusliku ehitise seadustamine võib olla üpriski keeruline protsess, mille käigus tuleb leida lahendused hoone ebaseaduslikkusele ning koostöös kohaliku omavalitsusega analüüsida, millistel tingimustel on võimalik ehitis siiski seadustada. Ehitise lammutamine ei ole alati vajalik, kuid selle vältimiseks tuleb omanikul võtta vastutus ja mitte edasi lükata seadustamise protsessi. Kuid kuidas ebaseadusliku ehitise seadustamise protsess käib? Järgnevas artiklist…

 • Mõõdistusprojekt – mis see on ja millal on see sulle abiks?

  Mõõdistusprojekt – mis see on ja millal on see sulle abiks?

  Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt sinu soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti. Hoone mõõdistusprojekt on sisuliselt olemasolevast hoonest projekti koostamine. Järgnevas artiklis saad teada, millal võid mõõdistust vajada ning mida mõõdistusprojekt sisaldab.  Kasutusloa taotlemisel on üheks oluliseks eelduseks nõuetekohaste jooniste…

 • Kasutusluba: Miks on kasutusluba vaja ning kuidas seda saada?

  Kasutusluba: Miks on kasutusluba vaja ning kuidas seda saada?

  Mis on kasutusluba ning milleks on seda vaja? Kuidas kasutusloa taotluse protsess käib ning millised dokumendid on vajalikud kasutusloa taotlemiseks? Järgnevas artiklis võtame luubi alla kasutusloa taotlemise protsessi. Ehitusseadustiku järgi on kasutusluba omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile. Lisaks sellele, et kasutusluba tagab turvatunde…

 • Kütteseadmete ekspertiis – Eksperthinnang teie küttesüsteemile

  Kütteseadmete ekspertiis – Eksperthinnang teie küttesüsteemile

  Kasutades tahkekütteseadmeid nagu ahi, pliit või kamin on oluline tagada nende ohutu toimimine. Kuid kuidas saada kindlust, et küttesüsteem vastab kõigile nõuetele? Selles artiklis räägime lähemalt kütteseadmete ekspertiisist ja eksperthinnangu olulisusest ning sellest, millal ja miks seda vaja võib minna. Miks on kütteseadmete ekspertiis oluline? Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, kuna see tagab…

 • Saa teada: Kasutusteatis või kasutusluba?

  Saa teada: Kasutusteatis või kasutusluba?

  Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega.  Kuid millal vajad kasutusluba ning millal piisab kasutusteatisest? Kasutusluba ja kasutusteatis Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele…