Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

Vanamaja blogi

 • Projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

  Projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

  Kas otsite usaldusväärset partnerit, et viia ellu oma ehitus- või renoveerimisprojekt või vajate abi ehitise seadustamisel ning kasutusloa saamisel? Siis olete jõudnud õigesse kohta! Vanamaja pakub projekteerimise täislahendust alates projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni! Oleme teie usaldusväärne partner igas ehitusetapis! Loe lähemalt, kuidas saame teile kasulikud olla. MÕÕDISTUS- JA MUUDATUSPROJEKTID Hoonete mõõdistamine on oluline protsess,…

 • Ehituslik tuleohutusaudit: Info tuleohutusauditi kohta

  Ehituslik tuleohutusaudit: Info tuleohutusauditi kohta

  Tuleohutusauditi tellimine võib olla vajalik erinevatel põhjustel, näiteks kasutusloa taotlemisel, puuduliku teabe korral ehitusdokumentides või olemasoleva ehitise ohutuse hindamisel. Kui olete otsimas teavet tuleohutusauditi kohta, siis olete jõudnud õigesse kohta. Selles artiklis käsitleme tuleohutusauditi olulisust ning seda, kuidas seda protsessi tavaliselt läbi viiakse. Mis on tuleohutusauditi eesmärk? Tuleohutusauditi peamine eesmärk on anda hinnang ehitise vastavusele kehtestatud…

 • Ehitise andmed korda: Hoone kandmine ehitisregistrisse

  Ehitise andmed korda: Hoone kandmine ehitisregistrisse

  Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse. Siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Järgnevas artiklis toome teieni täpse ülevaate ning vastame enim küsitud küsimustele, mis on seotud olemasolevate hoonete ehitisregistrisse kandmise kohta. Kuidas kontrollida,…

 • Kuidas taotleda kasutusluba ja miks see on oluline

  Kuidas taotleda kasutusluba ja miks see on oluline

  Kasutusluba on mõiste, mis käib käsikäes ehitusprojektide ja kinnisvara maailmaga. See väike, kuid oluline dokument võib mängida suurt rolli hoone ohutuse, legaalsuse ja väärtuse seisukohalt. Selles artiklis vaatleme lähemalt mis on kasutusluba, miks on kasutusluba vajalik ja kuidas selle taotlemine käib. Mis on kasutusluba ja miks see on oluline? Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud…

 • Saa teada: ehitise auditi olulisus ning ehitise auditi tellimine

  Saa teada: ehitise auditi olulisus ning ehitise auditi tellimine

  Kas olete kunagi mõelnud, mis saab ehitistest, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma vajaliku ehitusloata? Sellised ehitised võivad seista õiguslikus ebakindluses ning nende omanikud võivad leida end olukorrast, kus nende vara ei vasta seadustele. Eesti seadusandlus määratleb sellised ehitised omavoliliselt püstitatuks ning nende ehitiste seadustamine võib osutuda keeruliseks protsessiks. Selles artiklis toome teieni info,…

 • Ebaseaduslik ehitis – Saa teada: Mis on ebaseaduslik ehitis

  Ebaseaduslik ehitis – Saa teada: Mis on ebaseaduslik ehitis

  Ehitusvaldkonnas on ohutus ja regulatsioonidele vastavus esmatähtsad. Üks termin, mis selles kontekstis sageli esile kerkib, on “ebaseaduslik ehitis”. Selles artiklis uurime lähemalt, mida täpselt tähendab ebaseaduslik ehitis ning miks on oluline tegeleda ehitise seadustamisega. Mis on ebaseaduslik ehitis? Ebaseaduslik ehitis, mida tuntakse ka kui “omavoliline ehitis“, viitab igasugusele ehitisele või rajatisele, mille püstitamiseks oleks tulnud…

 • Kasutusluba majale: Oluline etapp ehitise seadustamisel

  Kasutusluba majale: Oluline etapp ehitise seadustamisel

  Kasutusluba on oluline dokument, mis kinnitab, et ehitatud maja või hoone vastab kehtestatud ehitusnõuetele ja on turvaline ning sobilik kasutamiseks. Kasutusloa taotlemine on keeruline protsess, mis nõuab hoolikat ettevalmistust ja õigete dokumentide esitamist omavalitsusele. Selle artikli eesmärk on anda teile ülevaade kasutusloa tähtsusest, vajalikest dokumentidest ning võimalikest tagajärgedest, kui kasutusluba puudub. Kasutusloa taotlemise protsess Kasutusloa…

 • Hoone mõõdistamine: Täpne alusdokumentatsioon ehitusprojektide jaoks

  Hoone mõõdistamine: Täpne alusdokumentatsioon ehitusprojektide jaoks

  Kas oled kunagi olnud olukorras, kus soovid oma hoonega midagi ette võtta, kuid täpsed alusandmed puuduvad? Või plaanid alustada ehitustöödega, aga avastad, et ehitise dokumentatsioon on ebapiisav või aegunud? Selles olukorras võib hoone mõõdistamine osutuda sinu parimaks abimeheks. Hoonete mõõdistamine on protsess, kus kasutatakse täpseid mõõteriistu ja tehnikaid, et koguda andmeid ehitise struktuuri, ruumide ja…

 • Ehitise seadustamine: Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitise seadustamine: Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitised, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata on Eesti seadusandluse mõistes omavoliliselt püstitatud ning sellised ehitised tuleb seadustada. Omavoliline on igasugune ehitustegevus, mille teostamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis. Ehitise seadustamine võib olla keeruline protsess, kuid siiski on võimalik õigusliku aluseta ehitise…

 • Tuleohutusauditi tellimine: Tagage ehitise täielik vastavus kehtivatele tuleohutusnõuetele!

  Tuleohutusauditi tellimine: Tagage ehitise täielik vastavus kehtivatele tuleohutusnõuetele!

  Ehitise tuleohutus on oluline teema, mida ei tohiks kergekäeliselt käsitleda. Õnneks on olemas tuleohutusaudit, mis võimaldab hinnata ehitise tuleohutust ning veenduda, et hoone vastab kõikidele kehtivatele tuleohutusnõuetele. Tuleohutusaudit on hädavajalik mitmel põhjusel, sealhulgas kasutusloa taotlemiseks, vara kaitsmiseks, aga ennekõike inimeste ohutuse tagamiseks võimaliku tulekahju korral. Miks on tuleohutusauditi tellimine oluline? Tuleohutusaudit on oluline samm hoone…

 • Kasutusloa puudumise tagajärjed kindlustusjuhtumite puhul: Miks see võib takistada kahjude hüvitamist

  Kasutusloa puudumise tagajärjed kindlustusjuhtumite puhul: Miks see võib takistada kahjude hüvitamist

  Kodukindlustus pakub meelerahu ja turvatunnet, kuid see moodustab vaid osa turvalise elukeskkonna tagamise protsessist. Üks oluline aspekt, mida tuleks arvestada, on kehtiva kasutusloa olemasolu. Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. Kasutusloa taotlemine on protsess, mis…

 • Ebaseadusliku ehitise seadustamine: Kuidas seadustada oma ehitist tagantjärele?

  Ebaseadusliku ehitise seadustamine: Kuidas seadustada oma ehitist tagantjärele?

  Ebaseadusliku ehitise olemasolu võib tekitada palju probleeme ehitise omanikule, sealhulgas õiguslikke ja finantsilisi tagajärgi. Kuid kas teadsite, et mõnel juhul on võimalik oma ehitist tagantjärele seadustada? Selles blogipostituses uurime lähemalt, millised võimalused on olemas ebaseadusliku ehitise seadustamiseks ja millised sammud tuleb selleks astuda. Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku…

 • Kasutusloa puudumine võib kaasa tuua ka trahvi

  Kasutusloa puudumine võib kaasa tuua ka trahvi

  Kasutusluba on omavalitsuse poolt väljastatud kinnitus, et ehitis või selle osa vastab ehitusnõuetele ja esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada vastavalt ettenähtud otstarbele. Kuid mis saab siis, kui ehitis on valmis saanud ning sellesse on juba ka sisse kolitud, aga hoonel puudub kasutusluba? Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kasutusluba on lihtsalt formaalsus, siis eelkõige on…

 • Ehitise seadustamine: Kõik, mida pead teadma ebaseadusliku ehitise seadustamise kohta

  Ehitise seadustamine: Kõik, mida pead teadma ebaseadusliku ehitise seadustamise kohta

  Ebaseadusliku hoone seadustamise protsessi ei tohiks edasi lükata. Hoone seadustamine on väga oluline mitmetel põhjustel. Mida kauem omanik viivitab seadustamisega, seda keerulisemaks see muutub, kuna ehitusnormid ja standardid muutuvad pidevalt. Järgnevalt uurime põhjalikumalt ebaseadusliku hoone seadustamise protsessi ning selle olulisust. Kui hoone on ebaseaduslikult ehitatud, siis sellega kaasnevad ka mitmed takistused nagu näiteks raskused hoone…

 • Tuleohutusaudit: Miks see on oluline ja kuidas seda läbi viiakse

  Tuleohutusaudit: Miks see on oluline ja kuidas seda läbi viiakse

  Tuleohutusauditi olulisus seisneb hoone tuleohutusnõuetele vastavuse tagamises ning tulekahju eest kaitsmises. Kui olete otsimas teavet tuleohutusauditi kohta, siis olete jõudnud õigesse kohta. Selles artiklis käsitleme tuleohutusauditi olulisust ning seda, kuidas seda protsessi tavaliselt läbi viiakse. Miks on tuleohutusaudit vajalik? Kuigi tuleohutusnõuded võivad tunduda esmapilgul väga ranged, on need siiski pärit elust enesest. Päästeameti statistika näitab,…

 • Hoonete mõõdistamine: Oluline protsess hoone dokumentatsiooni täpsustamiseks

  Hoonete mõõdistamine: Oluline protsess hoone dokumentatsiooni täpsustamiseks

  Hoonete mõõdistamine on oluline protsess, eriti kui hoone olemasolevast olukorrast puuduvad täpsed joonised. Sõltumata sellest, kas soovite ehitist registreerida, seda ümber projekteerida või müüa/rentida, on hoone täpsete jooniste omamine hädavajalik. Üks tõhus viis täpsed joonised saada on läbi mõõdistusprojekti. Mõõdistuse käigus kogutud andmete põhjal koostatakse vastavalt kliendi vajadusele teostusmõõdistus või muudatusprojekt. Mis on mõõdistusprojekt? Ehitise…

 • Kasutusloa taotlemise kontrollnimekiri

  Kasutusloa taotlemise kontrollnimekiri

  Kasutusloa saamine võib olla pikk ja keerukas protsess, kuid selle läbimine on äärmiselt oluline, et tagada ehitise ohutus ja vastavus kõikidele nõuetele. Üks võtmetegur, mis võib mõjutada taotluse menetlemise kiirust ja edukust, on taotluse terviklikkus ning kõigi vajalike dokumentide esitamine. Järgnevas artiklis toome teieni kasutusloa kontrollnimekirja, mis aitab sul veenduda, et sinu taotlus sisaldab kõiki…

 • Projekteerimise olulisus eduka tulemuse saavutamiseks

  Projekteerimise olulisus eduka tulemuse saavutamiseks

  Hoonete renoveerimine ja vajadusel ka nende laiendamine on oluline samm vanade ja väärikate ehitiste säilitamisel ning nendele uue elu andmisel. Kuid millest alustada? Kuidas käib kogu protsess? Järgnevas artiklis võtame luubi alla renoveerimis-, restaureerimis-, ümberehitus- ja laiendusprojektid ning selgitame, kuidas projekteerimine mängib selles olulist rolli. Renoveerimisprotsessis parandatakse mitte ainult hoone väljanägemist, vaid ka suurendatakse energiatõhusust…

 • Kuidas seadustada õigusliku aluseta ehitatud ehitist

  Kuidas seadustada õigusliku aluseta ehitatud ehitist

  Omavoliline ehitustegevus on jätkuvalt suur probleem paljudes omavalitsustes. Ebaseaduslik ehitis on eelkõige ehitis, mis on ehitatud ilma ehitusloata või mis ei vasta ehitusloa või detailplaneeringu nõuetele. Kuid kuidas seadustada enda ehitis, mis on ebaseaduslikult ehitatud? Järgnev artikkel annab täpse ülevaate, millised on võimalused ehitise seadustamiseks ning millised on seadustamise protsessid. Enne ehitusseadustiku jõustumist 01.07.2015 õigusliku…

 • Ehitise kandmine ehitisregistrisse: Kõik, mida pead teadma hoonete ehitisregistrisse kandmisest

  Ehitise kandmine ehitisregistrisse: Kõik, mida pead teadma hoonete ehitisregistrisse kandmisest

  Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse. Siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Järgnevas artiklis toome teieni täpse ülevaate ning vastame enim küsitud küsimustele, mis on seotud olemasolevate hoonete ehitisregistrisse kandmise kohta. Kuidas kontrollida,…