Rubriik: Ehitise seadustamine

 • Miks nõutakse kasutusloa menetluses nii palju erinevaid dokumente ning kes on nende koostamise taga? 

  Miks nõutakse kasutusloa menetluses nii palju erinevaid dokumente ning kes on nende koostamise taga? 

  Kui oled kunagi mõelnud, miks hõlmab kasutusloa taotlemine nii palju erinevaid dokumente ja spetsialiste, toome järgmistel ridadel selgust. -> Kasutusloa aluseks on ehitusloa saanud projekt. Kui kooskõlastatud ehitusprojektist on kõrvale kaldutud, on vajalik muudatusprojekt. Kui oma ala eksperdiks saab 10 000 töötunniga, siis just seda üks projekteerija on! Nimelt on tegu magistrikraadiga diplomeeritud arhitektiga, kes…

 • Ebaseaduslik ehitis: Kas ehitist saab tagantjärele seadustada?

  Ebaseaduslik ehitis: Kas ehitist saab tagantjärele seadustada?

  Omavoliline ehitustegevus on jätkuvalt suur probleem, sest siiani esineb olukordi, kus ehitustegevusega alustatakse enne, kui ehitusluba on saadud. Kuid mis saab sellistest ehitistest, kas need lähevad lammutamisele või on siiski võimalus neid ka tagantjärele seadustada? Artikkel annab vastused. Mis on ebaseaduslik ehitis? Ebaseaduslik ehitis, mida tuntakse ka kui “omavoliline ehitis“, viitab igasugusele ehitisele või rajatisele, mille…

 • Kasutusluba või kasutusteatis – millal mida esitada

  Kasutusluba või kasutusteatis – millal mida esitada

  Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kuid millal on vajalik kasutusluba ning millal piisab kasutusteatisest? Artikkel annab vastused. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis (hoone või rajatis) on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega.  Kas ja…

 • Ehitise audit – kõik mida pead teadma ehitise auditist

  Ehitise audit – kõik mida pead teadma ehitise auditist

  Kui teie ehitis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata, siis on Eesti seadusandluse mõistes teie ehitis omavoliliselt püstitatud ning ebaseaduslik. Omavoliline ehitustegevus on nimelt tegevus, mille teostamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis. Kuid kuidas sellised ehitised seadustada? Abiks võib olla mitmel juhul ehitise…

 • JUHEND: Ehitise kandmine ehitisregistrisse

  JUHEND: Ehitise kandmine ehitisregistrisse

  Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse ning siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Kuid kuidas enda hooned ehitisregistrisse lisada ja milleks on see vajalik?Järgnev artikkel annab vastused. Ehitisregister on riiklik andmekogu, mille kaudu saab…

 • Ehitise auditi koostamine ning ehitise auditi tellimine

  Ehitise auditi koostamine ning ehitise auditi tellimine

  Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti. Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa või ehitamise nõuetele vastavust. Kui ehitisel on kahjustused, mis takistavad ehitise kasutusotstarbele vastavat kasutamist või ehitis on kahjustuste tõttu ohtlik, hinnatakse ning kirjeldatakse nende ulatust ja kahjustuste kõrvaldamise võimalust ning meetmeid…

 • Ehitise ebaseaduslikkus – mida see tähendab ja kuidas ehitis seadustada?

  Ehitise ebaseaduslikkus – mida see tähendab ja kuidas ehitis seadustada?

  Endiselt on palju neid inimesi, kes ei ole kursis, et ehitustegevusega kaasneb ka ehitusloa taotlemine või ehitus- ja kasutusteatise esitamine. Kindlasti on ka neid, kes asuvad ehitama kohe, kui idee tekib ning mõeldakse, et teen vajalikud tööd ära ja kui vaja, siis alles hakkan seadustama. Kahjuks selline suhtumine muudab hilisema seadustamise pigem keeruliseks ja teatud…

 • JUHEND | Millised kõrvalhooned peab ehitisregistrisse kandma ja kuidas seda teha?

  JUHEND | Millised kõrvalhooned peab ehitisregistrisse kandma ja kuidas seda teha?

  Paljud inimesed on segaduses, kuna ei tea millised hooned peavad olema ehitisregistrisse kantud. Järgnevast artiklist leiad vastused, millised hooned tuleb kanda ehitisregistrisse, kuidas seda teha ning kust leida abi, kui endal pole aega ja mahti sellega tegeleda. Esmalt kontrolli, millised hooned on ehitisregistrist puudu Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee, samuti võid pöörduda kohaliku omavalitsuse…

 • Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitised, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata on Eesti seadusandluse mõistes omavoliliselt püstitatud ning sellised ehitised tuleb seadustada. Kuidas käib seadustamise protsess, millised hooned tuleb seadustada ning kust leida abi – järgnev artikkel toob vastused. Enne ehitusseadustiku jõustumist 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud (juurde- ehk külge-, peale- või…

 • Saa teada: Kuidas kanda hooned ehitisregistrisse?

  Saa teada: Kuidas kanda hooned ehitisregistrisse?

  Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse. Siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Kuid kuidas hooned ehitisregistrisse kanda? Järgnev artikkel toob vastused. Kuidas kontrollida, kas minu ehitise andmed on üldse ehitisregistris olemas? Ehitise olemasolu ehitisregistris saab…

 • Ehitise audit – mis see on ja kuidas seda tellida?

  Ehitise audit – mis see on ja kuidas seda tellida?

  Ilma ehitusdokumentideta pole võimalik hinnata ehitise nõuetele vastavust, kuid ehitise auditi abil saab teatud juhtudel ka ehitusdokumentide puudumisel seda kontrollida ja ehitisi seeläbi seadustada. Järgnev artikkel annab teile põhjaliku info ehitise auditi kohta. Mis on ehitise audit? Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti. Ehitise auditi käigus…

 • Ebaseadusliku ehitise seadustamist ei tasu edasi lükata

  Ebaseadusliku ehitise seadustamist ei tasu edasi lükata

  Ebaseadusliku ehitise seadustamine võib olla üpriski keeruline protsess, mille käigus tuleb leida lahendused hoone ebaseaduslikkusele ning koostöös kohaliku omavalitsusega analüüsida, millistel tingimustel on võimalik ehitis siiski seadustada. Ehitise lammutamine ei ole alati vajalik, kuid selle vältimiseks tuleb omanikul võtta vastutus ja mitte edasi lükata seadustamise protsessi. Kuid kuidas ebaseadusliku ehitise seadustamise protsess käib? Järgnevas artiklist…

 • Projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

  Projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

  Kas otsite usaldusväärset partnerit, et viia ellu oma ehitus- või renoveerimisprojekt või vajate abi ehitise seadustamisel ning kasutusloa saamisel? Siis olete jõudnud õigesse kohta! Vanamaja pakub projekteerimise täislahendust alates projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni! Oleme teie usaldusväärne partner igas ehitusetapis! Loe lähemalt, kuidas saame teile kasulikud olla. MÕÕDISTUS- JA MUUDATUSPROJEKTID Hoonete mõõdistamine on oluline protsess,…

 • Ehitise andmed korda: Hoone kandmine ehitisregistrisse

  Ehitise andmed korda: Hoone kandmine ehitisregistrisse

  Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse. Siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Järgnevas artiklis toome teieni täpse ülevaate ning vastame enim küsitud küsimustele, mis on seotud olemasolevate hoonete ehitisregistrisse kandmise kohta. Kuidas kontrollida,…

 • Saa teada: ehitise auditi olulisus ning ehitise auditi tellimine

  Saa teada: ehitise auditi olulisus ning ehitise auditi tellimine

  Kas olete kunagi mõelnud, mis saab ehitistest, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma vajaliku ehitusloata? Sellised ehitised võivad seista õiguslikus ebakindluses ning nende omanikud võivad leida end olukorrast, kus nende vara ei vasta seadustele. Eesti seadusandlus määratleb sellised ehitised omavoliliselt püstitatuks ning nende ehitiste seadustamine võib osutuda keeruliseks protsessiks. Selles artiklis toome teieni info,…

 • Ebaseaduslik ehitis – Saa teada: Mis on ebaseaduslik ehitis

  Ebaseaduslik ehitis – Saa teada: Mis on ebaseaduslik ehitis

  Ehitusvaldkonnas on ohutus ja regulatsioonidele vastavus esmatähtsad. Üks termin, mis selles kontekstis sageli esile kerkib, on “ebaseaduslik ehitis”. Selles artiklis uurime lähemalt, mida täpselt tähendab ebaseaduslik ehitis ning miks on oluline tegeleda ehitise seadustamisega. Mis on ebaseaduslik ehitis? Ebaseaduslik ehitis, mida tuntakse ka kui “omavoliline ehitis“, viitab igasugusele ehitisele või rajatisele, mille püstitamiseks oleks tulnud…

 • Ehitise seadustamine: Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitise seadustamine: Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitised, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata on Eesti seadusandluse mõistes omavoliliselt püstitatud ning sellised ehitised tuleb seadustada. Omavoliline on igasugune ehitustegevus, mille teostamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis. Ehitise seadustamine võib olla keeruline protsess, kuid siiski on võimalik õigusliku aluseta ehitise…

 • Ebaseadusliku ehitise seadustamine: Kuidas seadustada oma ehitist tagantjärele?

  Ebaseadusliku ehitise seadustamine: Kuidas seadustada oma ehitist tagantjärele?

  Ebaseadusliku ehitise olemasolu võib tekitada palju probleeme ehitise omanikule, sealhulgas õiguslikke ja finantsilisi tagajärgi. Kuid kas teadsite, et mõnel juhul on võimalik oma ehitist tagantjärele seadustada? Selles blogipostituses uurime lähemalt, millised võimalused on olemas ebaseadusliku ehitise seadustamiseks ja millised sammud tuleb selleks astuda. Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku…

 • Ehitise seadustamine: Kõik, mida pead teadma ebaseadusliku ehitise seadustamise kohta

  Ehitise seadustamine: Kõik, mida pead teadma ebaseadusliku ehitise seadustamise kohta

  Ebaseadusliku hoone seadustamise protsessi ei tohiks edasi lükata. Hoone seadustamine on väga oluline mitmetel põhjustel. Mida kauem omanik viivitab seadustamisega, seda keerulisemaks see muutub, kuna ehitusnormid ja standardid muutuvad pidevalt. Järgnevalt uurime põhjalikumalt ebaseadusliku hoone seadustamise protsessi ning selle olulisust. Kui hoone on ebaseaduslikult ehitatud, siis sellega kaasnevad ka mitmed takistused nagu näiteks raskused hoone…

 • Kuidas seadustada õigusliku aluseta ehitatud ehitist

  Kuidas seadustada õigusliku aluseta ehitatud ehitist

  Omavoliline ehitustegevus on jätkuvalt suur probleem paljudes omavalitsustes. Ebaseaduslik ehitis on eelkõige ehitis, mis on ehitatud ilma ehitusloata või mis ei vasta ehitusloa või detailplaneeringu nõuetele. Kuid kuidas seadustada enda ehitis, mis on ebaseaduslikult ehitatud? Järgnev artikkel annab täpse ülevaate, millised on võimalused ehitise seadustamiseks ning millised on seadustamise protsessid. Enne ehitusseadustiku jõustumist 01.07.2015 õigusliku…