Flat Preloader Icon

KKK – Nõuded treppidele

Kasutusloa taotlejatel tekib tihti küsimusi treppide ja nende piirete kohta. Kuna tegemist on evakuatsiooniteedega siis kõige selgemad ja lihtsamini loetavad nõuded esitab neile päästeamet oma “Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” failis: Punkt 6.3...