Ebaseaduslik ehitis – Saa teada: Mis on ebaseaduslik ehitis

Mis on Ebaseaduslik Ehitis?

Ehitusvaldkonnas on ohutus ja regulatsioonidele vastavus esmatähtsad. Üks termin, mis selles kontekstis sageli esile kerkib, on “ebaseaduslik ehitis”. Selles artiklis uurime lähemalt, mida täpselt tähendab ebaseaduslik ehitis ning miks on oluline tegeleda ehitise seadustamisega.

Mis on ebaseaduslik ehitis?

Ebaseaduslik ehitis, mida tuntakse ka kui “omavoliline ehitis“, viitab igasugusele ehitisele või rajatisele, mille püstitamiseks oleks tulnud vastavalt ehitusseadustiku lisa 1-le taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et ehitise püstitamine on toimunud vastuolus kehtivate regulatsioonidega ning hoone ehitamiseks pole saadud vajalikke lubasid.

Ebaseadusliku ehitisega seotud probleemid

Sellised ebaseaduslikud ehitised võivad kaasa tuua mitmeid õiguslikke ja finantsilisi probleeme. Näiteks ebaseaduslikult ehitatud majade või hoonete müümine või üürimine võib osutuda keeruliseks ning nende turuväärtus võib olla märkimisväärselt madalam võrreldes seaduslikult ehitatud hoonetega.

Probleemid ebaseadusliku ehitise puhul ulatuvad kaugemale kui lihtsalt ehitusnõuete eiramine.
On oluline mõista, et ebaseaduslikult ehitatud majadel või hoonetel võib puududa kindlustuskaitse õnnetusjuhtumite korral, sest ebaseaduslikult ehitatud hoonete puhul tekib õigustatud küsimus, kas need hooned vastavad üldse kehtivatele ohutusnõuetele ning kas neid on ohutu kasutada.

Eriti murettekitav on olukord, kui sellises hoones või majas toimub tulekahju, mille põhjuseks võivad olla kontrollimata elektrisüsteemid. Sellises olukorras võib kindlustus võtta kasutusele ebameeldivaid meetmeid, näiteks vähendada kahjuhüvitise summat või isegi keelduda selle maksmisest.

Ehitise seadustamine: Miks see on oluline?

Ebaseadusliku ehitise seadustamine on oluline samm, et viia ehitised vastavusse kehtivate ehitusstandarditega ning lahendada õiguslikud probleemid. Protsess hõlmab vajaliku dokumentatsiooni kogumist ning auditeid, mille tulemusena tõendatakse ehitise vastavust kehtivatele standarditele ja ohutusnõuetele. Kuigi protsess võib esmapilgul tunduda keeruline, on see igal juhul soovitatav usaldada spetsialistidele, et tagada protsessi sujuvus. Ka tagantjärele on võimalik ehitisi seadustada, kirjutasime sellest lähemalt siin: Ebaseadusliku ehitise seadustamine: Kuidas seadustada oma ehitist tagantjärele?

Abi ebaseadusliku ehitise seadustamisel

Kui vajate abi enda ehitise seadustamisel, saate alati pöörduda meie spetsialistide poole, kes tegelevad ebaseaduslike ehitiste seadustamisega igapäevaselt. Lisateabe saamiseks ja päringu esitamiseks külastage meie kontaktilehte SIIN

Ebaseadusliku ehitise seadustamise protsess

Ebaseadusliku ehitise seadustamine hõlmab mitmeid olulisi samme. Esiteks on vajalik koguda kokku kõik vajalikud dokumendid ning viia läbi asjakohased auditid. Lisaks tuleb järgida kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nõudeid ja protseduure.

Kui tunnete, et seadustamise protsess on teie jaoks liiga keeruline, on alati võimalik pöörduda meie spetsialistide poole, kes omavad vajalikke teadmisi ja kogemusi selles valdkonnas.
Kui soovite protsessiga iseseisvalt tegeleda, leiate lisateavet siit: Ehitise seadustamine: Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks