Ehitise andmed korda: Hoone kandmine ehitisregistrisse

Hoone kandmine ehitisregistrisse

Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse. Siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Järgnevas artiklis toome teieni täpse ülevaate ning vastame enim küsitud küsimustele, mis on seotud olemasolevate hoonete ehitisregistrisse kandmise kohta. Kuidas kontrollida, kas minu ehitise andmed on ehitisregistris olemas? Samuti anname nõu, mida teha, kui hoone suurus ületab 20 ruutmeetrit ja see on ehitatud ilma vajalike lubadeta.

Kuidas kontrollida, kas minu ehitise andmed on ehitisregistris olemas?

Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee, samuti võid pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saad enda ehitisregistri andmeid kontrollida. Kui sa avastad, et sinu hooneid ei ole ehitisregistris registreeritud, siis peaksid esmalt kontrollima, kas sul õnnestub leida arhiividest dokumente, mis näitavad ehitise püstitamise seaduslikkust, kuid on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata. Sellisel juhul saad need esitada omavalitsusele koos andmete esitamise teatisega ning probleem saabki lahendatud.

Mis tuleb ehitisregistrisse kanda? Kui suured hooned (alla ja üle 20 m²), kas ka kaev jms?

Ehitisregistrisse tuleb kanda hooned suurusega alates 20 m². Soovi korral ei ole keelatud registrisse kanda ka väiksemaid hooneid, aga kohustust selleks ei ole. Olemasolev alla 20 m² hoone tuleks ehitisregistrisse kanda juhul, kui on kavatsus tulevikus näiteks hoonet laiendada. Kui aga on kavas lagunenud hoone (ka üle 20 m²) lammutada, siis ei ole mõistlik seda registrisse kandma asuda, kuna siis tekib nõue hoone lammutamiseks luba taotleda. Registrisse tuleb kanda ka olemasolevad rajatised – puur- ja salvkaev, reoveemahuti, omapuhasti.

Kui palju maksab hoone ehitisregistrisse kandmine?

Selleks, et kanda olemasolevaid hooneid ehitisregistrisse on minimaalselt vaja esitada andmete esitamise teatis ja asendiplaan hoonete paiknemise kohta. Asendiplaaniks sobib ka Maa-ameti lehelt tehtud väljavõte, millel on näidatud mis hoonetega on tegu. Nimetatud dokumentide kohta riigilõivu tasuda ei tule. Eeltoodu kehtib hoonete kohta, mille ehitamise aasta on 1995 ja varasem.
Seega hoonete mõõdistusprojekti, samuti küttekollete auditi ja elektriauditi esitamine lisadokumentidena ei ole tingimata vajalik. Küll aga on need dokumendid kindlasti vajalikud uuemate hoonete juures. Siinkohal tuleb kindlasti lähtuda hetkel kehtivast ehitusseadustikust peale 2003. aastat ehitatud hoonete puhul.

Millest peaksin alustama?

Nagu eelpool mainitud on minimaalselt vajalik (digitaalselt) allkirjastatud andmete esitamise teatis. Vormikohased teatised on leitavad aadressil www.ehr.ee lehekülje allosas oleval lingil “Taotluste ja teatiste vormid” (andmete esitamise teatis; andmete esitamise teatise lisa 1- eluruumide andmed. Mitteeluruumide puhul ei ole vaja täita lisa 2 – mitteeluruumi andmed. Teatised tuleb ka korrektselt täita – hoone tehnilised andmed, ehitusaasta jne). Olemasoleva hoone puhul ei ole hoone koordinaate ilmtingimata vaja lisada.

Mida teha kui mu hoone on omavoliliselt püstitatud ning puuduvad kõik dokumendid ning ehitusluba?

Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis.

Ehitise seadustamine algab tavaliselt probleemi tuvastamisest, mis võib seisneda ehitusloa või detailplaneeringu vastuolus. Kui ehitusloaga on vaid väikesed vastuolud, on võimalik neid projekti muudatusega lahendada. Oluliste muudatuste korral tuleb aga taotleda uut ehitusluba.

Kui ehitis on vastuolus aga detailplaneeringu lahendusega, on olukord keerulisem ja hoone seadustamise protsess pikem. Kui planeeringut ei ole vaja muuta oluliselt – näiteks on vaja nihutada hoonestusala või suurendada maja lubatud kõrgust 10% – võib võimalik olla detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine. Seda saab siiski teha eeldusel, et planeeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta või planeeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulised uued asjaolud.

Kui olemasolev ehitis ei vasta aga kehtivale detailplaneeringule olulisel määral, võib olla vajalik tunnistada planeering osaliselt või täielikult kehtetuks. Seejärel saab kohalik omavalitsus ehitusõiguse anda uue planeeringu või projekteerimistingimustega.

Abi ehitise seadustamisega

Kui soovid, et kogu asjaajamine seoses ebaseadusliku ehitise seadustamisega sujuks tõrgeteta ja kiiresti, on mõistlik kasutada meie kogemustega spetsialistide abi, kes teavad kõiki nüansse ja võimalikke probleemkohti!

Mida teha kui vajan abi hoone ehitisregistrisse kandmisega?

Võta meiega julgelt ühendust ja oleme abiks!
Hinnapäringu saad meile mugavalt saata SIIT
Aitame sind vajadusel ehitise seadustamisega kui ka ehitise ehitisregistrisse kandmisega!