Kasutusloa kontroll | Kuidas kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba olemas?

Kasutusloa kontrollimiseks minge aadressile ehr.ee

Kasutusloa kontroll on oluline samm uue maja või korteri ostmisel, sest kehtiva kasutusloata ei pruugi finantsasutused kinnisvara ostuks finantseeringut anda. Lisaks kinnitab kasutusloa olemasolu seda, et kõik ehitustööd on teostatud vastavalt projektile ja nõuetele. Aga kuidas siis kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba? Järgnevas artiklis saate teada, miks kasutusloa kontroll on tähtis ning kuidas seda teha.

Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. Kasutusloa olemasolu saate kontrollida järgnevalt:

Kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistri keskkonnas ehr.ee

Selleks minge aadressile ehr.ee ning toimige järgnevalt:

1. Kirjutage otsingusse ehitise aadress või katastritunnus
2. Klikkige otsitava ehitise “ehitusregistri koodile”
3. Valige loendist alampunkt “Dokumendid”
4. Kui kasutusluba on väljastatud ja registrisse kantud, siis leiate kasutusloa dokumentide loendist.

Mida teha kui ehitisregistris pole kasutusluba leitav?

Kui kasutusluba pole leitav, siis võite uurida, äkki on see arhiivis paberkandjal siiski olemas. Näiteks Tallinnas tuleb arhiivi dokumentidega tutvumiseks külastada Tallinna Linnaplaneerimis ameti arhiivi. Muudes omavalitsustes saatke info saamiseks päring kohalikule omavalitsusele.

Kasutusloa olemasolul peab hoone vastama kasutusloa taotlusega esitatud dokumentidele

Kui arhiivi dokumentidega võrreldes on toimunud muudatusi, siis võib eeldada, et kasutusluba ei pruugi olla kehtiv ja ehitise seadustamiseks tuleb alustada kohalikus omavalitsuses menetlust.
Kui ehitisregistri keskkonnast ega kohaliku omavalitsuse arhiivist pole kasutusluba leitav, siis tõenäoliselt hoonel kasutusluba puudub.

Millest alustada, kui selgub, et hoonel puudub kasutusluba?

Alusta konsultatsiooni kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga

 • Kui oled ise alustamas kasutusloa taotlemise protsessi, siis alusta kohaliku omavalitsuse (KOV) ehitusspetsialistiga konsulteerimisest. Nemad oskavad anda täpset teavet vajalike dokumentide ja protseduuride kohta, lähtudes sinu hoone vajadustest.

  Kui soovid säästa enda aega ja vaeva, siis on mõistlik usaldada kogu protsess meie spetsialistide kätte, kes tegelevad kasutuslubade taotlemisega igapäevaselt. Taotleme kasutusloa sinu eest kiirelt ja mugavalt!
  Broneeri aeg meie tasuta konsultatsioonile!

Ehitusprojekti ülevaatus

Dokumentatsiooni kogumine

Seadusest tulenevalt peab iga ehitusluba lõppema kasutusloaga. Kasutusloa taotlus koos seonduvate dokumentidega esitatakse pärast ehitamise lõppu omavalitsusele ehitisregistri kaudu. Seonduvateks ehitusdokumentideks on eelkõige:

 • teostusjoonised (nt vundamendi ja tehnovarustuse teostusmõõdistused jne);
 • ehituspäevik;
 • kaetud tööde akt;
 • töökoosolekute protokollid;
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid.

Dokumentatsiooni puudumisel peab tellima ehitise auditi

Kui igasugune dokumentatsioon ehitise kohta puudub, olgu selleks siis ehitusprojekti, teostusdokumentatsiooni või millegi muu puudumine ja omanik ei suuda ära tõestada, et ehitis on nõuetele vastavalt ehitatud, siis tuleb teostada ehitise auditEhitise auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne.

Kui kõik kasutusloa dokumendid on olemas, siis esita need ehitisregistri kaudu

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse elektrooniliselt ehitisregistri www.ehr.ee kaudu.
Siin on täpsem näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

 • Kasutusloa taotlus;
 • Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed (ehitusloa saanud projekt või mõõdistusprojekt)
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
 • elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
 • gaasipaigaldise audit (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
 • ehitustööde päevikud (nende puudumisel ehitise audit);
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
 • energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
 • ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
 • Veevarustus kanalisatsioon;
 • Elekter;
 • Gaas;
 • Prügivedu
 • Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
 • ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

Tasub meeles pidada, et edukaks taotlemiseks on oluline esitada dokumendid seaduses nõutud kujul!

Riigilõivu tasumine: Riigilõivu tasumise info leiad kohalike omavalitsuste veebilehtedelt.

Abi kasutusloa taotlemisel

Kasutusloa taotlemine on küllaltki keeruline protsess, eriti kui puuduvad mitmed olulised dokumendid, kuid järjekindlalt toimetades ja vajalikku dokumentatsiooni kogudes saab selle protsessi edukalt läbida!

Kui kogu asjaajamine tundub teile keeruline, siis pakuvad meie spetsialistid terviklahendust kasutusloa taotlemisel! Tule meie tasuta konsultatsioonile, mille käigus saame koostada ka täpse hinnapakkumise.  Töötame välja just sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võtva optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu!

BRONEERIN TASUTA KONSULTATSIOONI!