Hoone mõõdistamine ning mõõdistusprojekt

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas saada täpseid jooniseid oma elamust, abihoonest, kontorist või tööstushoonest? Selleks on olemas hoone mõõdistamise teenus. Järgnevas artiklis saad põhjaliku ülevaate hoone mõõdistamise kohta.

Hoone mõõdistamisel mõõdame vastavalt sinu soovile kas kogu hoone või ainult siseruumid. Saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusjoonised või muudatusprojekti.

Kuid millal on hoone mõõdistamist vaja?
  • Esiteks, kui soovid kanda oma hoone ehitisregistrisse
  • Teiseks, kui soovid ehitise ümber projekteerida, kuid puuduvad alusplaanid. 
  • Kolmandaks, kui soovid ruume rentida, müüa või omanike vahel jagada, kuid puuduvad täpsed mõõdud. 
  • Neljandaks, kui soovid alustada remonttöödega ja enne seda arvutada välja täpsed materjalide kogused. 
  • Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, on hoone mõõdistamist vaja kasutusloa taotlemisel, kui hoone ehitati projektist erinevalt või puudus ehitusprojekt sootuks.
Kuidas käib hoone mõõdistamine?

Aina enam on ehituses suurenenud vajadus täpsete jooniste järele, mistõttu  kasutame hoonete mõõdistamiseks laserskaneerimist. 3D skänner jäädvustab mõõdetava objekti geomeetria millimeetritäpsusega ja miljonitest punktiandmetest moodustub kolmemõõtmeline ruumiandmete kogumik ehk punktipilv. Punktipilvest teeme edasi vastavalt vajadusele kas klassikalised 2D joonised, lõiked ja vaated või 3D mudeli. 

Millest koosneb mõõdistusprojekt?

Mõõdistusprojekt koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel. Üldjuhul sisaldab mõõdistusprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid. Mõõdistusprojektis sisalduvad joonised hõlmavad asukoha- ja asendiplaani, hoone põhiplaane, lõiget ning hoone otse- ja külgvaateid.

Seletuskiri kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja kütteseadmeid, veevarustust ja kanalisatsiooni, hoone konstruktsioone, ruumide suuruseid jne.
Kui te olete teostanud ehitustöid ehitusloa aluseks olnud projektist erinevalt, siis on teostusmõõdistus aluseks ka muudatusprojekti koostamisele. Muudatusprojektis võrreldakse ehitusloa saanud projekti mõõdistusprojektiga ja kajastatakse erinevused nii joonistel kui kirjeldatakse seletuskirjas..

Mõõdistusprojekti maksumus

Hind sõltub mitmetest teguritest, nagu mõõdistatava ehitise asukoht, suurus ja keerukus.
Kui soovid saada täpset hinnapakkumist hoone mõõdistamise ja mõõdistus- või muudatusprojekti koostamiseks, siis võta meiega ühendust.
Meie professionaalne ja kogenud meeskond tagab, et mõõdistusprojekt vastab kõikidele sinu vajadustele ning on koostatud kõrgeima kvaliteediga.
Ära lase ebakvaliteetsetel algandmetel oma projektil ebaõnnestuda või tulevikus ebameeldivaid üllatusi valmistada.

Telli juba täna hoone mõõdistamine meilt ning ole kindel oma ehitise täpses ja kvaliteetses alusdokumentatsioonis!
Päringu saad saata meile mugavalt SIIT