Kuidas taotleda kasutusluba ja miks see on oluline

Kasutusloa taotlemise dokumendid

Kasutusluba on mõiste, mis käib käsikäes ehitusprojektide ja kinnisvara maailmaga. See väike, kuid oluline dokument võib mängida suurt rolli hoone ohutuse, legaalsuse ja väärtuse seisukohalt. Selles artiklis vaatleme lähemalt mis on kasutusluba, miks on kasutusluba vajalik ja kuidas selle taotlemine käib.

Mis on kasutusluba ja miks see on oluline?

Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. See dokument tõendab, et hoone on turvaline ja ohutu kasutamiseks, olenemata selle otstarbest – olgu see siis elamispind või äriruum.

Kasutusluba on oluline, sest:

1. See tõendab hoone vastavust standarditele: Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et hoone vastab kõikidele kehtivatele ehitusnõuetele, sealhulgas tuleohutus-, elektriohutus- nõuetele. Kasutusluba tagab selle, et hoonet on ohutu kasutada.

2. Pangad nõuavad seda: Kui plaanite osta kinnisvara, siis nõuavad pangad sageli kehtivat kasutusluba. Selle puudumine võib mõjutada teie laenutaotluse heakskiitu või laenutingimusi. Kirjutasime sellest lähemalt siin: Kasutusloa tähtsus kinnisvara ostul ja müügil

3. Kindlustus ja ohutus: Kasutusluba mängib rolli ka kindlustuskaitse seisukohalt. See võib mõjutada kindlustusfirma valmisolekut katta õnnetusjuhtumeid, mis on seotud näiteks tuleohutuse või elektrisüsteemidega. Kirjutasime sellest lähemalt ka siin: Kasutusloa puudumise tagajärjed kindlustusjuhtumite puhul: Miks see võib takistada kahjude hüvitamist

4. Kinnisvara väärtus: Kasutusloa puudumine võib oluliselt vähendada teie kinnisvara väärtust ja muuta selle müümise keerukamaks.

Kuidas taotleda kasutusluba?

Kasutusloa taotlemine võib olla keeruline protsess, kuid toome teieni mõned juhised, mis võivad olla teile abiks kasutusloa taotlemisel.
Soovi korral saate alati pöörduda meie ekspertide poole ning jätta kogu kasutusloaga seotud asjaajamine meie hoolde. Saada meile päring mugavalt SIIT ning oleme abiks kasutusloa taotlemisel!

Kuid millest alustada, kui soovite ise kasutusloa taotlemist alustada?
Siin on näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks:

1.Kasutusloa taotlus;
2. Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed
3. eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
4. elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
5. gaasipaigaldise ohutust kinnitav tõend (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
6. ehitustööde päevikud;
7. muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
8. energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
9. ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
10. Tarbimislepingute koopiad:
11. Veevarustus kanalisatsioon;
12. Elekter;
13. Gaas;
14. Prügivedu.
15. Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
16. joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
17. ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

*tasuda tuleb ka riigilõiv, selgitusse märkida mille eest riigilõiv tasuti (aadress, kasutusloa eest). Täpsemad rekvisiidid leiad enda valla või linna kodulehelt.

Ehitise audit on abiks, kui mõned dokumendid on puudu

Ära unusta, et kui sul peaks puuduma ehitusaegne dokumentatsioon, on võimalus seda asendada kasutusloa eelse auditiga. Oleme sellest põhjalikumalt kirjutanud meie varasemas artiklis, mille leiad SIIT (Millal asendab ehitise audit ehitusprojekti?)See on väärt lugemine, kui soovid saada rohkem teavet ehitise auditi kohta.

Kasutusluba mugavalt meie ekspertide abiga

Kui eelnev nimekiri tundus hirmutavalt pikk ja kogu asjaajamine keeruline, siis oleme sulle abiks kasutusloa taotlemisel!
Kui soovid säästa aega, vaeva ja tagada sujuv kasutusloa taotlemise protsess, siis pöördu julgelt meie spetsialistide poole, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Meie ekspertide kogemused ja teadmised võivad olla hindamatu väärtusega ning nad aitavad sul läbida kõik vajalikud sammud, et tagada edukas kasutusloa saamine.

Saada meile päring mugavalt SIIT ning jäta kasutusloa taotlemise protsess meie spetsialistide kätte!