Saa teada: Millal vajad tuleohutusauditit ja kuidas see läbi viiakse

Tuleohutusaudit on oluline samm hoone omanikele, kes soovivad tagada turvalise ja ohutu elukeskkonna oma perele..

Kasutusloa taotlemisel tuleb tihti silmitsi seista olukorraga, kus ehitised ei vasta tuleohutusnõuetele. Paljude jaoks võib olla arusaamatu, miks tuleohutust peetakse nii oluliseks ja miks sellele nii rangeid nõudeid esitatakse, kuid Päästeameti statistika näitab selgelt, et tuleõnnetuste tagajärjel hukkunute arv suureneb igal aastal. Tuleohutusaudit aitabki välja selgitada, kuidas tagada, et teie elukoht oleks ohutu, andes selge ülevaate võimalikest ohtudest ja nende ennetamise meetmetest.

Millal on vaja tuleohutusauditit?

Tuleohutusaudit on vajalik näiteks siis, kui ehitis ei vasta projektile või kui ehitisele soovitakse taotleda kasutusluba, kuid tuleohutust tõendav dokumentatsioon on puudulik. Ka ehitustehnilise auditi nõude korral on tuleohutusaudit üheks kohustuslikuks osaks. Muidugi võib ka hoone omanik ise omal algatusel tellida tuleohutusauditi, et saada teada, kas tema ehitis on ikka tuleohutu.

Mis on tuleohutusaudit ning kuidas käib auditi läbiviimine?

Tuleohutusauditis tuuakse välja hoone vastavus projektile ning seadusest ja standarditest tulenevatele nõuetele. Tuleohutusauditi käigus kontrollitakse küttesüsteemide, ventilatsioonisüsteemide dokumentatsiooni olemasolu. Lisaks sellele antakse hinnang, kas tulekahju korral on tuletõrjujal tagatud juurdepääsud pööningule ja korstnatele. Samuti peavad olema elektripaigaldised kontrollitud ning vastav kontrollakt ei tohi olla aegunud.

Tähelepanu pööratakse ka suitsuanduri ja/või vingugaasianduri olemasolule. Kui majas on küttekolded, siis küttekollete olemasolul tuleb eksperdile kindlasti esitada ka korstnapühkimis akt ning gaasipaigaldiste olemasolul tuleb esitada gaasipaigaldiste kontrollakt.

Kui audit tuvastab puudused, siis need tuleb enne ehitisregistrisse esitamist ja kasutusloa taotlemist kõrvaldada. On oluline mõista, et puudustega auditit ei ole mõtet esitada, kuna ilmselgelt ei kooskõlasta taotlust sel juhul ka Päästeamet. Seega on oluline tegeleda puuduste kõrvaldamisega ja tagada hoone vastavus tuleohutusnõuetele, et saada positiivne tulemus.


Millised on tüüpilisemad tuleohutusnõuete rikkumised hoonetes?

Tüüpilisemad vead on need, kus maja omanik ei oska enda teadmatusest hinnata seda, kui kiire võib olla tulelevik. Näiteks hoitakse enda teadmatusest kergestisüttivaid materjale tulekollete läheduses või on kütteruumi laed/seinad kaetud kergestisüttivate materjalidega. Tihti kasutatakse ka tuleohtlikes või tule leviku ohuga ruumides tuletõkkevahu asemel tavalist vahtu.

Lisaks võib probleemiks osutuda ka päästemeeskonna õigele aadressile jõudmine, kui hoonel puudub maja number. Takistuseks võib osutuda ka see, kui läheduses ei ole tulekustutusvett.

Kes võib teostada tuleohutusauditit?

Tuleohutusauditit võib teostada vaid tuleohutusekspert, kel on tase 6.

Kuidas tuleohutusauditi tellimine käib?

Tuleohutusauditi saate mugavalt tellida näiteks meilt. Meie tuleohutuseksperdid omavad kõiki vajalike sertifikaate. Meie tuleohutuse eksperdid koostavad sinu ehitisele tuleohutuse auditi ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks!

Alusta tuleohutusauditi tellimist siit

Tuleohutusaudit annab hinnangu ehitise vastavusele kehtivatele tuleohutusnõuetele ning aitab avastada võimalikke puudusi ja riske!

Ära jäta oma kodu turvalisust juhuse hooleks – telli professionaalne tuleohutusaudit ja kaitse end ja oma vara tulekahju eest!
Tuleohutusauditi tellimiseks saada meile päring SIIT või helista meile +372 735 0370 või +372 5885 9449