Silt: ümberehitamine ehitusseadustik

  • Ümberehitus- ja laiendusprojektide olulisus

    Ümberehitus- ja laiendusprojektide olulisus

    Korterite ja elamute ümberehitamine on tänapäeval üha populaarsem, kuid ümberehituste puhul on väga oluline järgida ka nende seaduslikkust. Alljärgnevalt selgitame ümberehituste seadustamise protsessi ja anname ülevaate sellest, mida omanikud peaksid teadma enne ümberehitustöödega alustamist ning miks on seaduslikkuse tagamine nii oluline. Esiteks on oluline mõista, et ümberehitustööd peavad vastama kehtivatele ehitusnormidele ja -nõuetele. Enne ümberehitusega…

  • Oluline info ümberehitiste seadustamise kohta

    Oluline info ümberehitiste seadustamise kohta

    Korterite ja elamute ümberehitused on muutunud tänapäeval üha tavalisemaks, kuid oluline on teada, et ümberehitused peavad olema seaduslikud ning nende tegemisel tuleb järgida erinevaid nõudeid. Järgnevalt vaatleme lähemalt ümberehituste seadustamise protsessi ning räägime sellest, mida omanikud peaksid teadma enne ümberehitusega alustamist ning miks on seaduslikkuse tagamine nii oluline. Ümberehituse käigus võib muutuda hoone kasutusotstarve, ehituskonstruktsioonid,…