Tuleohutusauditi tellimine | Kuidas tellida enda ehitisele tuleohutusaudit

Kõikidele ehitistele on seadusest tulenevalt määratud kindlaks nõuded, kaasa arvatud tuleohutusnõuded. Tuleohutus on kindlasti ka teema, millesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. Kuid kuidas tagada ehitise tuleohutus? Ehitise tuleohutuse hindamiseks annab vastused tuleohutusaudit. Audit on vajalik näiteks kasutusloa taotlemisel, kui sinu hoone kohta ei ole kooskõlastatud ehitusprojekti või on see ehitatud projektist erinevalt. Kuid kuidas tuleohutusauditit tellida ja kuidas kogu protsess käib?

Mis on tuleohutusauditi eesmärk?

Tuleohutusauditi peamine eesmärk on anda hinnang ehitise vastavusele kehtestatud tuleohutusnõuetele. Auditi tulemusel antakse omanikule teavet hoone tuleohutusnõuetele vastavuse kohta ning soovitusi võimalike puuduste ja probleemide lahendamiseks. Audit lähtub Siseministri määrusest nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.

Miks on tuleohutusauditi tellimine oluline?

Tuleohutusaudit on esimene samm turvalise elukeskkonna loomisel ja vara kaitsmisel tulekahju eest. See aitab avastada võimalikke ohupunkte ja puudusi, mida võib-olla esialgu ei märka, kuid mis võivad tulekahju korral saatuslikuks saada. Lisaks sellele on tuleohutusaudit kohustuslik kasutusloa taotlemisel. Enne kasutusloa saamist peab hoone vastama kõikidele kehtivatele ehitusnõuetele, sealhulgas tuleohutusnõuetele. Ainult kvalifitseeritud tuleohutusekspert suudab hinnata, kas teie hoone vastab nendele nõuetele ja on turvaline.

Kuidas tuleohutusauditi tellimine käib?

Tuleohutusauditi tellimine on lihtne:

1.) Leia professionaalne tuleohutusekspert: Leia usaldusväärne ja kvalifitseeritud tuleohutusekspert, kes omab vajalikke sertifikaate ja kogemusi tuleohutusalal. Tuleohutusauditi võib läbi viia ainult TASE 6 kutsetunnistusega tuleohutusekspert!

Tuleohutusauditi saad mugavalt tellida näiteks Vanamaja ekspertidelt, kes omavad kõiki vajalike sertifikaate. Meie tuleohutuse eksperdid Vanamajas koostavad sinu ehitisele tuleohutuse auditi ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks!

2.) Võta ühendust: Saada päring või võta telefoni teel ühendust valitud tuleohutuseksperdiga. Räägi neile oma vajadustest ja soovidest ning lepi kokku sobiv aeg tuleohutusauditi läbiviimiseks. Meie tuleohutuse ekspertidele saad mugavalt saata päringu SIIT või helista meile +372 735 0370

3.) Esita vajalikud dokumendid: Enne tuleohutusauditi läbiviimist peab hoone omanik või tema esindaja esitama eksperdile teatud dokumendid, et tagada auditi korrektne vormistamine. Eksperdil on vaja järgmisi dokumente:

  1. Hoone ehitusprojekt: Viimane mõõdistusprojekt, mis annab ülevaate hoone struktuurist ja ehitusest.
  2. Kehtiv korstnapühkimise akt: Akt, mis tõendab korstna regulaarset puhastamist ja kontrollimist.
  3. Elektripaigaldise audit: Audit, mis tagab hoone elektrisüsteemi vastavuse ohutusnõuetele.

Kui sul puuduvad mõned olulised dokumendid, siis meie Vanamajast aitame sind vajalike dokumentide koostamisel ning koondamisel!

4.) Läbiviimine ja hindamineTuleohutusauditi käigus kontrollitakse mitmeid asju, et tagada hoone tuleohutus. Kontrollitakse küttesüsteemide ja ventilatsioonisüsteemide dokumentatsiooni olemasolu ning nende vastavust nõuetele. Lisaks hinnatakse, kas tuletõrjujatel on tulekahju korral tagatud juurdepääs pööningule ja korstnatele. Elektripaigaldised peavad olema kontrollitud ning vastav kontrollakt ei tohi olla aegunud. Samuti on oluline kontrollida suitsuandurite ja/või vingugaasiandurite olemasolu. Kui hoones on küttekolded, siis peab olema esitatud korstnapühkija akt ning gaasipaigaldiste puhul gaasipaigaldiste kontrollakt.

5.) Puuduste kõrvaldamine: Kui audit tuvastab puudused, siis need tuleb enne ehitisregistrisse esitamist ja kasutusloa taotlemist kõrvaldada. On oluline mõista, et puudustega auditit ei ole mõtet esitada, kuna ilmselgelt ei kooskõlasta taotlust sel juhul ka Päästeamet. Seega on oluline tegeleda puuduste kõrvaldamisega ja tagada hoone vastavus tuleohutusnõuetele, et saada positiivne tulemus!

Alusta tuleohutusauditi tellimist siit

Tuleohutusaudit annab hinnangu ehitise vastavusele kehtivatele tuleohutusnõuetele ning aitab avastada võimalikke puudusi ja riske!
Ära jäta oma kodu turvalisust juhuse hooleks – telli professionaalne tuleohutusaudit ja kaitse end ja oma vara tulekahju eest!

SOOVIN TELLIDA TULEOHUTUSAUDITI!