Esita päring


  ProjekteerimineEhitise kandmine registrisse või kasutusloa taotlemineEhitise tuleohutus


  Projekteerimise lisainfo


  uusehitisolemasolev ehitis


  kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)


  püstitaminerenoveeriminelaiendamine või ümberehitamineenergiatõhususe parandaminetehnosüsteemide muutmine

  Ehitise kandmine registrisse või ehitusloa taotlemine


  ehitatud enne 01.01.2003ehitatud vahemikus 01.01.2003 – 01.07.2015ehitatud pärast 01.07.2015ei tea


  Jaheiei tea


  JahEiEi tea


  JahEi, esineb erinevusi


  kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone vms)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)


  jahei

  Soovin hinnapakkumist järgmistele töödele ja teenustele:


  mõõdistusprojektmuudatusprojektgeodeetiline teostusmõõdsitus


  paberilAutoCADi, ArchiCADi vms failina


  ehitise audittuleohutuse auditkütteseadme eksperthinnangelektripaigaldise auditgaasipaigaldise audit


  kasutusteatise või -loa taotluse esitamine läbi EHRi

  Ehitise tuleohutus


  kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)


  tuleohutusauditkütteseadme eksperthinnangehitusprojekti tuleohutuse osa
  ettevõteeraisik