Hinnaparing Ehitise tuleohutus
ProjekteerimineEhitise kandmine registrisse või kasutusloa taotlemineEhitise tuleohutus

Projekteerimise lisainfo

uusehitisolemasolev ehitis
kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)
püstitaminerenoveeriminelaiendamine või ümberehitamineenergiatõhususe parandaminetehnosüsteemide muutmine

Ehitise kandmine registrisse või ehitusloa taotlemine

ehitatud enne 01.01.2003ehitatud vahemikus 01.01.2003 – 01.07.2015ehitatud pärast 01.07.2015ei tea
Jaheiei tea
JahEiEi tea
JahEi, esineb erinevusi
kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone vms)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)
jahei

Soovin hinnapakkumist järgmistele töödele ja teenustele:

mõõdistusprojektmuudatusprojektgeodeetiline teostusmõõdsitus
paberilAutoCADi, ArchiCADi vms failina
ehitise audittuleohutuse auditkütteseadme eksperthinnangelektripaigaldise auditgaasipaigaldise audit
kasutusteatise või -loa taotluse esitamine läbi EHRi

Ehitise tuleohutus

kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)
tuleohutusauditkütteseadme eksperthinnangehitusprojekti tuleohutuse osa
ettevõteeraisik