Flat Preloader Icon
Hinnaparing – Projekteerimine

  ProjekteerimineEhitise kandmine registrisse või kasutusloa taotlemineEhitise tuleohutus

  Projekteerimise lisainfo

  uusehitisolemasolev ehitis
  kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)
  püstitaminerenoveeriminelaiendamine või ümberehitamineenergiatõhususe parandaminetehnosüsteemide muutmine

  Ehitise kandmine registrisse või ehitusloa taotlemine

  ehitatud enne 01.01.2003ehitatud vahemikus 01.01.2003 – 01.07.2015ehitatud pärast 01.07.2015ei tea
  Jaheiei tea
  JahEiEi tea
  JahEi, esineb erinevusi
  kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone vms)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)
  jahei

  Soovin hinnapakkumist järgmistele töödele ja teenustele:

  mõõdistusprojektmuudatusprojektgeodeetiline teostusmõõdsitus
  paberilAutoCADi, ArchiCADi vms failina
  ehitise audittuleohutuse auditkütteseadme eksperthinnangelektripaigaldise auditgaasipaigaldise audit
  kasutusteatise või -loa taotluse esitamine läbi EHRi

  Ehitise tuleohutus

  kortereramukorterelamuabihoone (garaaz, saun, majandushoone)mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone)
  tuleohutusauditkütteseadme eksperthinnangehitusprojekti tuleohutuse osa
  ettevõteeraisik