Kasutusluba majale: Oluline etapp ehitise seadustamisel

kasutusloa taotlemine

Kasutusluba on oluline dokument, mis kinnitab, et ehitatud maja või hoone vastab kehtestatud ehitusnõuetele ja on turvaline ning sobilik kasutamiseks. Kasutusloa taotlemine on keeruline protsess, mis nõuab hoolikat ettevalmistust ja õigete dokumentide esitamist omavalitsusele. Selle artikli eesmärk on anda teile ülevaade kasutusloa tähtsusest, vajalikest dokumentidest ning võimalikest tagajärgedest, kui kasutusluba puudub.

Kasutusloa taotlemise protsess

Kasutusloa taotlemine on oluline osa ehitise seadustamisest. Ehitusluba kehtib vaid teatud perioodi jooksul ja selle lõppemisel on vajalik saada kasutusluba, mis kinnitab, et hoone vastab ehitusnõuetele ja on ohutu kasutamiseks. Kasutusloa taotlus tuleb esitada omavalitsusele läbi ehitisregistri ning selleks on vaja esitada mitmeid dokumente, mis tõestavad hoone ehitamise korrektsust ning vastavust ehituslikele nõuetele.

Vajalikud dokumendid kasutusloa taotlemiseks

Kasutusloa taotlemiseks on vajalik esitada mitmeid olulisi dokumente, mis tõendavad hoone ehitamise korrektsust ja vastavust nõuetele. Need dokumendid hõlmavad järgmist:

 • Projekt, mille alusel anti ehitusluba.
  Kui projekt puudub, tuleb koostada mõõdistusprojekt, et EHR-i saaksid õiged hoone mõõdud ja tehnilised näitajad.
  Kui hoone on püstitatud või ümber ehitatud pärast 2015.a juunikuud, siis tuleb enne kasutusloa taotlemist koostada ehitusprojekt ja taotleda ehitusluba tagantjärgi.
 • Muudatusprojekt. Kui ehitamise käigus on tehtud projektis muudatusi, siis tuleb esitada ka muudatusprojekt.
 • Elektriprojekt ja elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – see on auditi protokoll, millest nähtub, et paigaldis vastab nõuetele. Auditi tegija peab olema kindlasti nõutava akrediteeringuga pädev isik.
 • Gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – see on audit, millest nähtub, et paigaldis vastab nõuetele. Auditi tegija peab olema kindlasti nõutava akrediteeringuga pädev isik.
 • Ehitusjärgne geodeetiline teostusmõõdistus ehk hoone(-te) nurgapunktide koordinaadid ja tehnovõrkude
  teostusmõõdistus (-ed)
 • Ehitamist kajastavad dokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, tehnoseadmete passid, seadistus- ja katseprotokollid jms), kui need puuduvad, tuleb tellida ehitise erakorraline audit.
 • Küttekollete olemasolul küttekollete ja korstnate teostusdokumentatsioon (sh ehitusmaterjalide sertifikaadid); kindlasti on vajalik ka korstnapühkija akt.
 • Olulisemate tehnoseadmete passid (kütteseade, ventilatsiooniseade) ja paigaldusaktid.

Kasutusloa tähtsus

Kasutusluba on maja omanikule oluline mitmel põhjusel. Esiteks, see kinnitab, et hoone vastab kõikidele ehitusnõuetele ja on ohutu kasutamiseks. See tagab nii maja omaniku kui ka seal elavate inimeste turvalisuse. Lisaks on kasutusluba oluline kinnisvara tehingute jaoks. Enamik panku ei finantseeri täna enam kinnisvara ostmist, kui majal puudub kasutusluba. Kasutusloa puudumine võib takistada kinnisvara müüki kui ka ostu ning tekitada lisakulusid ning ajakulu. Samuti võib kasutusloata ehitise kindlustuskaitse olla küsitav, mis võib tähendada, et kindlustus ei hüvita kahjusid õnnetuse korral. Kirjutasime sellest lähemalt siin: Kasutusloa puudumise tagajärjed kindlustusjuhtumite puhul: Miks see võib takistada kahjude hüvitamist

Kasutusloa kontroll: Kuidas kontrollida, kas hoonel on kehtiv kasutusluba

Kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistri keskkonnas ehr.ee. Selleks minge aadressile ehr.ee ning toimige järgnevalt:
1. Kirjutage otsingusse ehitise aadress või katastritunnus
2. Klikkige otsitava ehitise “ehitusregistri koodile”
3. Valige loendist alampunkt “Dokumendid”
4. Kui kasutusluba on väljastatud ja registrisse kantud, siis leiate kasutusloa dokumentide loendist.

Kasutusloa taotlemise abi 

Inimese jaoks, kes tõenäoliselt igapäevaselt ehitusvaldkonnaga seotud ei ole, on kasutusloa taotlemine võrdlemisi keeruline protsess. Et kasutusloa taotlemine sujuks tõrgeteta ja kiiresti, on mõistlik kasutada kogemustega spetsialistide abi, kes teavad kõiki nüansse ja võimalikke probleemkohti.

Kui tunned, et vajad abi või kui sul puudub mõni dokument, siis saada meile päring mugavalt SIIT ning jäta kõik meie hoolde!
Meie kogenud spetsialistid kontrollivad sinu olemasolevat dokumentatsiooni ja analüüsivad selle vastavust ehitusloa projektile. Kui teil on kõik vastavad plaanid ja auditid olemas, siis on protsess suhteliselt lihtne.
Kuid kui mõned dokumendid puuduvad, siis aitame sind kasutusloa taotlemiseks vajalike dokumentide koostamisel ja koondamisel ning suhtleme menetlusosalistega protsessi sujuva laabumise nimel. Töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võttes optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu!