Tuleohutus

TULEOHUTUSAUDIT

Ehitise tuleohutusauditi eesmärgiks on anda hinnang ehitise tuleohutusele. Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel:

 • säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul;
 • on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud;
 • on tule levimine naaberehitistele piiratud;
 • on tagatud ohutu evakuatsioon ning
 • on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega.

Ehitise tuleohutuse auditit läheb vaja ehitisele kasutusloa saamiseks, kui:

 • puudub Päästeameti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt;
 • ehitis on ehitatud kooskõlastatud projektist oluliselt erinevalt;
 • puudub ehitamise ja ehitusmaterjalide ohutust tõendav dokumentatsioon.

Koostame sinu ehitisele tuleohutuse auditi ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõua nende likvideerimiseks.


KÜTTESEADMETE EKSPERTIIS

Kasutusloa menetluses on ehitise puhul, mille kütmiseks kasutatakse tahkekütteseadmeid (nt ahi, pliit või kamin), vajalik esitada Päästeameti kooskõlastuse saamiseks järgmised dokumendid:

 • Päästeameti kooskõlastusega ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt);
 • kütteseadme või korstna toimivusdeklaratsioonid;
 • küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);
 • küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Kui loetletud täitedokumentatsioon puudub, siis ülevaate saamiseks sellise küttesüsteemi ohutusest, tuleb koostada eksperthinnang, mis sisaldab:

 • Küttesüsteemi ehitus-, paigaldus- ja kasutusdokumentatsiooni ning hooldusdokumentatsiooni kontroll;
 • Kütteseadme kontroll;
 • Ühenduslõõri kontroll;
 • Korstna kontroll;
 • Küttesüsteemi puhastatavuse kontroll;
 • Küttesüsteemi läbiviikude mõõdistamine ja jooniste koostamine;
 • Küttesüsteemi ekspertiisi käigus võib esineda vajadus konstruktsioone avada ja teostada küttesüsteemi kontrollkütmist.

Küttesüsteemide tuleohutuse kohta saad pikemalt lugeda Päästeameti poolt koostatud juhendmaterjalist.

Meie pädevalt tuleohutuseksperdilt saad tellida oma küttesüsteemile eksperthinnangu, mis kinnitab selle ohutust või puuduste korral toob välja võimalikud lahendused nende kõrvaldamiseks.


EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSE OSA KOOSTAMINE

Pakume arhitektidele ja inseneridele ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamist projekti eriosana. Koostame igale objektile tervikliku tuleohutuse kontseptsiooni, mis arvestab objekti iseärasusi ja väldib üledimensioneerimist. Tehes seda tööd igapäevaselt, on meie tuleohutusekspert kursis viimaste tuleohutusnõuetega ja parimate praktikatega. Sellest tulenevalt saame lubada aja ja raha kokkuhoidu nii arhitektile kui ehitusprojekti tellijale.


Tuleohutusalaste küsimuste korral küsi infot Nataljalt.

Natalja Eppik

Tuleohutusekspert
Tuleohutusekspert tase 6

+372 5884 8840

natalja@vanamaja.ee