KKK – Nõuded treppidele

Kasutusloa taotlejatel tekib tihti küsimusi treppide ja nende piirete kohta.

Kuna tegemist on evakuatsiooniteedega siis kõige selgemad ja lihtsamini loetavad nõuded esitab neile päästeamet oma “Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” failis:

 • Punkt 6.3 – evakuatsioonitee:
  • Enam kui 3 astmega trepil peab olema käsipuu:
   • ülaserv vähemalt 1000 mm kõrgusel
   • pulkade vahe kuni 110 mm
  • Trepiastmed