Küttesüsteemi seadustamine – kõik, mida pead teadma seadustamise kohta

Küttesüsteemi rajamiseks peavad olema vastavad kooskõlastused nii kohalikult omavalitsuselt kui ka Päästeametilt.

Küttesüsteemi rajamiseks peavad olema vastavad kooskõlastused nii kohalikult omavalitsuselt kui ka Päästeametilt. Paljudel juhtudel on tekkinud olukord, kus koju ehitatud ahi, pliit või kamin tuleb tagantjärgi seadustada. Millest sellisel juhul alustada? Järgnevast artiklist leiad infot küttesüsteemi seadustamise kohta.

Kui olete ise ehitanud endale koju kütteseadme (näiteks: ahju, pliidi või kamina) või olete soetanud eluruumi, milles paiknev kütteseade on eelmise omaniku poolt mitteseaduslikult paigaldatud, siis tuleb see tagantjärgi seadustada. Kuigi küttesüsteemi on ehk juba aastaid kasutatud ja probleeme pole esinenud, tuleb siiski tõendada selle ohutust.

1.samm: Telli eksperthinnang:

Ehitatud küttesüsteemi seisukorra sobivuse kohta on vajalik eksperthinnang. Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas:

• korstnapühkija-meister, tase 5
• pottseppmeister, tase 5
• tuleohutusekspert, tase 6

Muu olulise info seas annab eksperthinnangu koostaja kokkuvõtliku üldise hinnangu küttesüsteemi kohta (kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks). Kui ekspert annab hinnangu, et tegemist on ohtliku küttesüsteemiga, tuleb korteriomanikul hinnangus esitatud märkused kõrvaldada. Kui ekspert annab hinnangu, et küttesüsteem on ohutu kasutamiseks, on dokument oluliseks tõendiks küttesüsteemi seadustamisel.

2. samm: Ehitise audit

Kui tegemist on müüritud kütteseadmega (tellistest või looduslikust kivist ja müürisegust kohapeal ehitatud kütteseade), tuleb teostada ehitise audit kandekonstruktsioonide vastupidavuse tõendamiseks.

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise või selle osa nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang. Ehitise auditiga tehakse kindlaks, kas olemasolev kandekonstruktsioon (põrand, vahelagi) on piisava kandevõimega, et sinna ehitatud kütteseadme ja/või korstna koormust taluda. Kui kandekonstruktsioonid ei ole piisava vastupidavusega, siis tuuakse ehitise auditi aruandes välja lahendused, kuidas tagada kandekonstruktsioonide vastupidavus.
Kui tegemist on metallist või malmist kütteseadmega, ei ole ehitise auditi teostamine vajalik.

Ehitise auditi tegemise pädevus on volitatud ehitusinseneril, tase 8, diplomeeritud ehitusinseneril, tase 7 ja ehitusinseneril, tase 6.
Ehitise auditi kohta saad rohkem lugeda siit: Saa teada: ehitise auditi olulisus ning ehitise auditi tellimine

3. samm: Kütteseadme kasutusele võtmine ehk seadustamine läbi kohaliku omavalitsuse

Kütteseadme ohutushinnangute (eksperthinnang ja ehitise audit) alusel kasutusele võtmine teostatakse läbi kasutusteatise. Kasutusteatis esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt läbi ehitisregistri https://www.ehr.ee/.
Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse dokumendid kohalikule omavalitsusele paberkandjal. Sellisel juhul kannab kohalik omavalitsus ise andmed ehitisregistrisse.

Kui kohalik omavalitsus ei teavita kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda küttesüsteemi kasutama.

Vajad abi küttesüsteemi seadustamisel?

Meie pädevalt tuleohutuseksperdilt saad tellida oma küttesüsteemile eksperthinnangu, mis kinnitab selle ohutust või puuduste korral toob välja võimalikud lahendused nende kõrvaldamiseks. Lisaks saate tellida meilt ka ehitise auditi!

KÜSIN HINNAPAKKUMIST

 

Allikas: Päästeamet