Mõõdistusprojekt – mis see on ja millal on see sulle abiks?

Hoone mõõdistamisel mõõdame vastavalt sinu soovile kas kogu hoone või ainult siseruumid. Saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusjoonised või muudatusprojekti.

Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt sinu soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti. Hoone mõõdistusprojekt on sisuliselt olemasolevast hoonest projekti koostamine. Järgnevas artiklis saad teada, millal võid mõõdistust vajada ning mida mõõdistusprojekt sisaldab. 

Kasutusloa taotlemisel on üheks oluliseks eelduseks nõuetekohaste jooniste olemasolu, mis võimaldavad täpselt tuvastada ehitise tehnilisi näitajaid. Enamasti piisab selleks hoone projekti olemasolust, kuid juhul, kui projekt puudub või ei vasta tegelikkusele, tuleb koostada uus mõõdistusprojekt. Mõõdistamine on abiks mitmel moel. Järgnevalt vaatlemegi, millal on mõõdistamine teile abiks.

Millal on abiks hoonete mõõdistamine?
  • hoone kandmisel ehitisregistrisse;
  • hoone tehnilised andmed Ehitisregistris ei ole korrektsed;
  • hoone ümberprojekteerimise eelselt kui puuduvad alusplaanid;
  • soovid ruume rentida, müüa, omanike vahel jagada jne, kuid puuduvad ruumide täpsed mõõdud;
  • soovid alustada remonttöödega ja enne seda arvutada välja täpsed materjalide kogused;
  • kasutusloa taotlemisel kui on ehitatud projektist erinevalt või puudus ehitusprojekt sootuks;
  • vajad hoonest digitaalseid plaane;
  • hoone ümberehitused või laiendused tuleb seadustada.
Mida sisaldab meie poolt koostatud mõõdistusprojekt?

Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel. Üldjuhul sisaldab mõõdistusprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid.

Joonised

Asukoha ja asendiplaan, hoone põhiplaan(id), lõige ning hoone otse- ja külgvaated.

Seletuskiri

Kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja kütteseadmeid, veevarustust ja kanalisatsiooni, hoone konstruktsioone, ruumide suuruseid jne. Muudatusprojekti seletuskiri kajastab eelkõige kõiki erinevusi võrreldes algse, ehitusloa aluseks olnud projektiga.

Kui kiiresti saan mõõdistusprojekti ning kui palju see maksab?

Hoonete mõõdistusprojekti koostamise ajakulu sõltub projekti mahukusest ja keerukusest ning selleks tuleb objekte eraldi hinnata. Hind kujuneb mitmetest teguritest – mõõdistatava ehitise asukoht, suurus, kuju, varasemate plaanide olemasolu jne. Selleks, et saaksime teha sulle täpse hinnapakkumise, saada palun päringuga võimalikult palju ehitisega seotud infot, sealhulgas võimalusel ka plaane ja pilte. Päringu saad meile mugavalt saata SIIT

Mõõdistusprojekti tellimine

Vajad mõõdistust? Saada meile päring mugavalt SIIT või helista +372 735 0370
Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti!