Saa teada: millised dokumendid on kasutusloa jaoks vajalikud

Kasutusloa taotlemine on paljude jaoks väga keeruline protsess. Kus kohast alustada ja millised dokumendid on üldse taotlemiseks vajalikud? Vanamaja toob teieni põhjaliku ülevaate.

Seadusest tulenevalt peab iga ehitusluba lõppema kasutusloaga. Kasutusloa taotlus koos seonduvate dokumentidega esitatakse pärast ehitamise lõppu omavalitsusele ehitisregistri kaudu.
Kasutusloa taotlemiseks peab esitama dokumendid, mis tõestavad maja ehitamise korrektsust ja seejuures ehituslikest nõuetest kinnipidamist.

Dokumendid, mis tuleks esitada kasutusloa saamiseks on järgmised:
 • Projekt, mille alusel anti ehitusluba.
  Kui projekt puudub, tuleb koostada mõõdistusprojekt, et EHR-i saaksid õiged hoone mõõdud ja tehnilised näitajad.
  Kui hoone on püstitatud või ümber ehitatud pärast 2015.a juunikuud, siis tuleb enne kasutusloa taotlemist koostada ehitusprojekt ja taotleda ehitusluba tagantjärgi.
 • Muudatusprojekt. Kui ehitamise käigus on tehtud projektis muudatusi, siis tuleb esitada ka muudatusprojekt.
 • Elektriprojekt ja elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – see on auditi protokoll, millest nähtub, et paigaldis vastab nõuetele. Auditi tegija peab olema kindlasti nõutava akrediteeringuga pädev isik.
 • Gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – see on audit, millest nähtub, et paigaldis vastab nõuetele. Auditi tegija peab olema kindlasti nõutava akrediteeringuga pädev isik.
 • Ehitusjärgne geodeetiline teostusmõõdistus ehk hoone(-te) nurgapunktide koordinaadid ja tehnovõrkude
  teostusmõõdistus (-ed)
 • Ehitamist kajastavad dokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, tehnoseadmete passid, seadistus- ja katseprotokollid jms), kui need puuduvad, tuleb tellida ehitise erakorraline audit.
 • Küttekollete olemasolul küttekollete ja korstnate teostusdokumentatsioon (sh ehitusmaterjalide sertifikaadid); kindlasti on vajalik ka korstnapühkija akt.
 • Olulisemate tehnoseadmete passid (kütteseade, ventilatsiooniseade) ja paigaldusaktid.

Inimese jaoks, kes tõenäoliselt igapäevaselt ehitusvaldkonnaga seotud ei ole, on kasutusloa taotlemine võrdlemisi keeruline protsess. Et kasutusloa taotlemine sujuks tõrgeteta ja kiiresti, on mõistlik kasutada kogemustega spetsialistide abi, kes teavad kõiki nüansse ja võimalikke probleemkohti.

Kui tunned, et vajad abi või kui sul puudub mõni dokument, siis saada meile päring mugavalt SIIT ning jäta kõik meie hoolde!
Meie kogenud spetsialistid kontrollivad sinu olemasolevat dokumentatsiooni ja analüüsivad selle vastavust ehitusloa projektile. Kui teil on kõik vastavad plaanid ja auditid olemas, siis on protsess suhteliselt lihtne.
Kuid kui mõned dokumendid puuduvad, siis aitame sind kasutusloa taotlemiseks vajalike dokumentide koostamisel ja koondamisel ning suhtleme menetlusosalistega protsessi sujuva laabumise nimel. Töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võttes optimaalse tegevuskava ning viime selle ellu!