Flat Preloader Icon

Tuleohutusaudit on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks turvalise ja ohutu kodu enda perele. Kui olete otsimas infot tuleohutusauditi kohta, siis olete jõudnud õigesse kohta. Järgnevas artiklis käsitleme tuleohutusauditi olulisust ning seda, kuidas auditit läbi viiakse ning kuidas käib tuleohutusauditi tellimine.

Miks on tuleohutusaudit vajalik?

Tuleohutusaudit on oluline samm hoone omanikele, kes soovivad tagada turvalise ja ohutu elukeskkonna oma perele. Tuleohutusauditi läbiviimine aitab avastada võimalikud ohupunktid ja puudused, mida võib-olla esialgu silmaga ei näegi, kuid mis võivad tulekahju korral saatuslikuks saada.

Lisaks sellele on tuleohutusaudit kohustuslik kasutusloa taotlemiseks, mille käigus tuleb kindlustada, et ehitustööd on tehtud vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele. Tuleohutusauditi läbiviimiseks peab tuleohutusekspert omama vastavat pädevust tuleohutusalal, sest vaid nii saab tagada auditi kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

Tuleohutusauditi tellimine on lihtne

1.) Leia professionaalne tuleohutusekspert:

Leia usaldusväärne ja kvalifitseeritud tuleohutusekspert, kes omab vajalikke sertifikaate ja kogemusi tuleohutusalal. Tuleohutusauditi võib läbi viia ainult TASE 6 kutsetunnistusega tuleohutusekspert. Tuleohutusauditi saad mugavalt tellida näiteks meie ekspertidelt, kes omavad ka kõiki vajalike sertifikaate. Meie eksperdid koostavad sinu ehitisele tuleohutuse auditi ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks!

2.) Võta ühendust:

Saada päring või võta telefoni teel ühendust valitud tuleohutuseksperdiga. Räägi neile oma vajadustest ja soovidest ning lepi kokku sobiv aeg tuleohutusauditi läbiviimiseks. Meie tuleohutus ekspertidele saad mugavalt saata päringu SIIT või helista meile +372 735 0370

3.) Esita vajalikud dokumendid:

Auditi ettevalmistamiseks võib vaja minna hoone ehitusprojekti, kehtivat korstnapühkimise akti ja elektripaigaldise auditit. Veendu, et kõik vajalikud dokumendid oleksid esitatud eksperdile. Kui sul puuduvad mõned olulised dokumendid, siis meie Vanamajast aitame sind vajalike dokumentide koostamisel ning koondamisel.

4.) Läbiviimine ja hindamine: Tuleohutusekspert külastab sinu ehitist, viib läbi visuaalse ülevaatuse ning hindab hoone vastavust tuleohutusnõuetele. Kui avastatakse puudusi, antakse sulle nõu nende likvideerimiseks.

5.) Puuduste kõrvaldamine: Kui auditi käigus tuvastati puudusi, tuleb need võimalikult kiiresti kõrvaldada. See tagab, et sinu hoone saab lõpuks positiivse auditi ning see kinnitab, et sinu hoone vastab kõigile tuleohutusnõuetele. Selline positiivne audit on vajalik ka näiteks kasutusloa taotlemiseks.

Milliseid dokumente tuleb tuleohutusauditi jaoks esitada?

Enne tuleohutusauditi läbiviimist peab hoone omanik või tema esindaja esitama eksperdile teatud dokumendid, et tagada auditi korrektne vormistamine. Eksperdil on vaja järgmisi dokumente:

  1. Hoone ehitusprojekt: Viimane mõõdistusprojekt, mis annab ülevaate hoone struktuurist ja ehitusest.
  2. Kehtiv korstnapühkimise akt: Akt, mis tõendab korstna regulaarset puhastamist ja kontrollimist.
  3. Elektripaigaldise audit: Audit, mis tagab hoone elektrisüsteemi vastavuse ohutusnõuetele.
Tuleohutusauditi peamine eesmärk on anda hinnang ehitise vastavusele kehtestatud tuleohutusnõuetele

Auditi tulemusel antakse omanikule teavet hoone tuleohutusnõuetele vastavuse kohta ning soovitusi võimalike puuduste ja probleemide lahendamiseks. Audit lähtub Siseministri määrusest nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.

Millised normdokumendid on auditi aluseks?

Tuleohutusauditi läbiviimisel põhinevad eksperdid järgmistel normdokumentidel:

  1. Tuleohutuse seadus: Seadus sätestab üldised nõuded tuleohutusele ning reguleerib ehitiste tuleohutuse valdkonda.
  2. Siseministri määrus nr 17: Määrus kehtestab konkreetsed nõuded ehitiste tuleohutusele ja tuletõrje veevarustusele.
  3. EVS 812-7:2008 “Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”: Standard reguleerib ehitiste projekteerimise ja ehitamise protsessis tuleohutusnõuete täitmist.
  4. EVS 812-2:2014 “Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus”: Standard sisaldab nõudeid ventilatsioonisüsteemide projekteerimisele ja paigaldamisele tuleohutuse seisukohalt.
  5. EVS 812-6:2012 “Tuletõrje veevarustus”: Standard käsitleb nõudeid tuletõrje veevarustusele ehitistes.
  6. EVS 812-3:2013 “Küttesüsteemid”: Standard reguleerib küttesüsteemide projekteerimise ja paigaldamise nõudeid.
Alusta tuleohutusauditi tellimist siit

Tuleohutusauditi tellimine on vastutustundlik samm, mis aitab tagada nii elanike kui ka vara turvalisuse tulekahju korral. Tuleohutusaudit annab hinnangu ehitise vastavusele kehtivatele tuleohutusnõuetele ning aitab avastada võimalikke puudusi ja riske.

Ära jäta oma turvalisust juhuse hooleks – telli professionaalne tuleohutusaudit ja kaitse end ja oma vara tulekahju eest! Tuleohutusauditi tellimiseks saada meile päring SIIT või helista meile +372 735 0370 või +372 5885 9449 .