Autor: Janar

  • KKK – Nõuded treppidele

    KKK – Nõuded treppidele

    Kasutusloa taotlejatel tekib tihti küsimusi treppide ja nende piirete kohta. Kuna tegemist on evakuatsiooniteedega siis kõige selgemad ja lihtsamini loetavad nõuded esitab neile päästeamet oma “Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” failis: