Hoone mõõdistamine: Täpne alusdokumentatsioon ehitusprojektide jaoks

Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimine

Kas oled kunagi olnud olukorras, kus soovid oma hoonega midagi ette võtta, kuid täpsed alusandmed puuduvad? Või plaanid alustada ehitustöödega, aga avastad, et ehitise dokumentatsioon on ebapiisav või aegunud? Selles olukorras võib hoone mõõdistamine osutuda sinu parimaks abimeheks.

Hoonete mõõdistamine on protsess, kus kasutatakse täpseid mõõteriistu ja tehnikaid, et koguda andmeid ehitise struktuuri, ruumide ja muude oluliste detailide kohta. Seejärel koostatakse saadud andmete põhjal mõõdistusprojekt, mis sisaldab üksikasjalikke jooniseid ja tehnilisi selgitusi. Hoone mõõdistustööde tulemusel saate hoonest vaated, lõiked ja korruste plaanid.

Miks on mõõdistusprojekt oluline?

Täpsemad alusandmed: Mõõdistusprojekt tagab täpsed alusandmed ehitise kohta. See on eriti oluline juhul, kui soovid teha muudatusi hoones või uuendada dokumentatsiooni. Täpsed andmed vähendavad vigade ja ebatäpsuste riske ning tagavad, et projekteerijad ja ehitajad töötavad ühtsete andmetega.

Kasutusloa taotlemine: Mõõdistusprojekt on hädavajalik kasutusloa taotlemisel, eriti juhul, kui hoone ehitati projekti alusel muudetult või puudub ehitusprojekt üldse. Korrektne ja täpne dokumentatsioon aitab vältida võimalikke takistusi ja viivitusi kasutusloa saamisel.

Tõhus ehitusprotsess: Hoone mõõdistamine võimaldab projekteerijatel ja ehitajatel töötada täpsete mõõtmetega, mis omakorda hõlbustab ehitusprotsessi. Materjalide koguste arvutamine, projekteerimine ja ehitamine saavad toimuda sujuvalt ning tõhusalt.

Kinnisvara tehingud: Soovid ruume rentida, müüa või omanike vahel jagada, kuid puuduvad ruumide täpsed mõõdud? Hoone mõõdistamine annab täpse ülevaate hoone struktuurist ja aitab kinnisvara tehinguid sujuvamalt läbi viia.

Mida sisaldab mõõdistusprojekt?

Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel. Üldjuhul sisaldab mõõdistusprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid.

Joonised: Asukoha ja asendiplaan, hoone põhiplaan(id), lõige ning hoone otse- ja külgvaated.

Seletuskiri: Kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja kütteseadmeid, veevarustust ja kanalisatsiooni, hoone konstruktsioone, ruumide suuruseid jne. Muudatusprojekti seletuskiri kajastab eelkõige kõiki erinevusi võrreldes algse, ehitusloa aluseks olnud projektiga.

Mõõdistusprojekti tellimine

Kui soovid oma hoonele mõõdistusprojekti tellida, siis on oluline valida kogenud ja professionaalne meeskond, kes tagab andmete õigsuse. Mõõdistusprojekti saate tellida Vanamaja spetsialistidelt mugavalt SIIT.

Mõõdistusprojekti hind

Mõõdistusprojekti hind sõltub hoone asukohast, suurusest ja keerukusest. Kuid ära lase hindadel end heidutada, sest täpne ja kvaliteetne mõõdistusprojekt on investeering, mis tasub ennast mitmekordselt ära. Kui vajad mõõdistust, telli hoone mõõdistamine professionaalsetelt spetsialistidelt juba täna, saada meile päring SIIT ja koostame sulle hinnapakkumise!