Projekteerimise olulisus eduka tulemuse saavutamiseks

projekteerimine

Hoonete renoveerimine ja vajadusel ka nende laiendamine on oluline samm vanade ja väärikate ehitiste säilitamisel ning nendele uue elu andmisel. Kuid millest alustada? Kuidas käib kogu protsess? Järgnevas artiklis võtame luubi alla renoveerimis-, restaureerimis-, ümberehitus- ja laiendusprojektid ning selgitame, kuidas projekteerimine mängib selles olulist rolli.

Renoveerimisprotsessis parandatakse mitte ainult hoone väljanägemist, vaid ka suurendatakse energiatõhusust ning kaasajastatakse tehnosüsteeme. Projekteerimine on selles protsessis võtmetähtsusega ning hõlmab mitmeid olulisi aspekte, sealhulgas tellija soove, hoone planeeritavat funktsiooni, kehtivat detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimusi ning vajadusel ka muinsuskaitse eritingimusi.

Usalda spetsialiste

Kuna enamasti on tegemist väärikate hoonetega, millele soovitakse anda uus elu, on oluline teha koostööd spetsialistidega, kellel on piisavalt kogemusi antud töö tegemiseks. Kuid kuidas kogu protsess siis välja näeb? Järgnevalt toome teieni selle, kuidas meil Vanamajas kogu protsess käib.

Koostame arhitektuurseid projekte järgmistes staadiumites:

Eskiisprojekt – see on esialgne terviklik nägemus ehitisest ja ruumiprogrammist. Esitatakse kas kahe- või kolmemõõtmelisena. Vajalik tellijale ja vahel omavalitsusele või Muinsuskaitseametile kooskõlastuse saamiseks projekteerimise järgnevasse etappi liikumiseks.

Eelprojekt – see on ehitise põhilahendus, kus pannakse paika ehitise paiknemine kinnistul, lahendatakse juurdepääsud ja parkimine. Täpsustatakse ruumiprogramm, lahendatakse välisviimistlus, antakse ülevaade kasutatavatest konstruktsioonidest, eriosade põhimõttelisest lahendusest ja paiknemisest.
Eelprojekt kooskõlastatakse nõutud institutsioonidega ja selle alusel saab taotleda ehitusloa.

Ehitusloa taotlemiseks esitatavas eelprojektis sisalduvad:

Põhiprojekt – see on eelprojekti edasiarendus, milles sisaldub tehniline informatsioon ja ehitise kvaliteedi kirjeldus mahus, mis võimaldab määrata eelarvelist ehitusmaksumust ja korraldada ehitushanget.

Tööprojekt – täpsustatakse põhiprojekti lahendusi ja määratakse ära konkreetsed tooted, mida hoone ehituse juures kasutatakse. Tööprojektis sisalduvate tööde organiseerimise kava, toote-jooniste ja muude ehitusega seonduvate dokumentide alusel saab ehitise terviklikult valmis ehitada.

Ehitusprojekti iga järgneva staadiumi koostamise lähtedokumendiks on tellija poolt heakskiidetud eelmine staadium.

Aitame ametiasutustega suhtlemisel ja projekti kooskõlastamisel

Sinu esindajana korraldame ehitusteatise või -loa taotlemisega seonduva protsessi juhtimise, kooskõlastuste hankimise ja digitaalse dokumentatsiooni komplekteerimise ehitusregistrisse sisestamiseks.

Palju maksab projekteerimine?

Üldine praktika on see, et projekteerimise maksumus moodustab 5-10% tulevasest ehitushinnast. Enamuse projekteerimise maksumusest moodustab arhitekti või inseneri töötasu, mistõttu ajamahukamad tööd kujunevad ka kallimaks. Tellijana saad projekteerimise kulu vähendada, kui mõtled läbi oma soovid ning sõnastad lähteülesande võimalikult täpselt. Samuti vähendab ajakulu alusplaanide olemasolu. Projekteerimise maksumus sõltub hoone suurusest, asukohast, ümberehitamise mastaapsusest jne. Konkreetse hinnapakkumise saamiseks palume saata hinnapäring, kus on võimalikult täpselt sõnastatud soovid ning olemasoleva ehitise puhul ka plaanid ja fotod sellest.

Alustame koostööd

Pakkumise saamiseks saatke meile päring mugavalt SIIT
Meie tehtud töödega saate tutvuda SIIN
Koostöös leiame parimad lahendused sinu olemasoleva hoone renoveerimiseks!