Silt: Ümberehituse seadustamine

  • TABEL | Saa teada: Kas vajad kasutusluba või teatist korterelamu ja mitteelamu ümberehitamisel

    TABEL | Saa teada: Kas vajad kasutusluba või teatist korterelamu ja mitteelamu ümberehitamisel

    Korterelamu ja mitteelamu ümberehitamiseks, mis on suurema kui 20 m2 ehitusealuse pinnaga, tuleb esitada kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Kuid millal piisab kasutusteatisest ning millal vajad kasutusluba? Vaata täpsemalt tabelist: Allikas: riigiteataja Mis on ümberehitamine? Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist…

  • Oluline info ümberehitiste seadustamise kohta

    Oluline info ümberehitiste seadustamise kohta

    Korterite ja elamute ümberehitused on muutunud tänapäeval üha tavalisemaks, kuid oluline on teada, et ümberehitused peavad olema seaduslikud ning nende tegemisel tuleb järgida erinevaid nõudeid. Järgnevalt vaatleme lähemalt ümberehituste seadustamise protsessi ning räägime sellest, mida omanikud peaksid teadma enne ümberehitusega alustamist ning miks on seaduslikkuse tagamine nii oluline. Ümberehituse käigus võib muutuda hoone kasutusotstarve, ehituskonstruktsioonid,…