Hoone mõõdistusprojekt – kõik hoone mõõdistamisest

Hoone mõõdistusprojekt võib osutuda vajalikuks kui hoonel puuduvad projekti joonised või projekt ei vasta tegelikkusele. Mõõdistusprojekti koostamine on tihti nõutud ka näiteks kasutusloa taotlemisel, hoone ehitisregistrisse kandmisel või andmete korrigeerimiseks. 

Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt kliendi soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Hoone mõõdistamine ning mõõdistusjooniste koostamine toimub täpselt sellises mahus, mis on parasjagu vajalik teie projekti jaoks. Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti.

Mida mõõdistusprojekt sisaldab?

Mõõdistusprojekt koosneb mitmest osast, sealhulgas joonistest ja seletuskirjast. Joonised hõlmavad asukoha ja asendiplaani, hoone põhiplaane, lõikeid ning hoone otse- ja külgvaateid. Need joonised annavad ülevaate ehitise ruumide ja struktuuride asetusest ning aitavad visualiseerida ehitise ülesehitust.

Seletuskiri on oluline osa mõõdistusprojektist, kuna see kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja küttesüsteeme, veevarustust ja kanalisatsiooni ning muid olulisi tehnilisi andmeid. Kui tegemist on muudatusprojektiga, siis seletuskirjas tuuakse välja kõik erinevused võrreldes algse ehitusloa alusel olnud projektiga.

Mõõdistusprojekti tähtsus:

Mõõdistusprojekt täpsustab hoone dokumentatsiooni mitmel viisil. Esiteks, see annab üksikasjaliku ülevaate hoone ruumide suurustest ja paigutusest. See on oluline, kui soovitakse näiteks ruume rentida, müüa või jagada omanike vahel, kuid puuduvad täpsed mõõdud. Lisaks aitab mõõdistusprojekt arvutada välja täpsed materjalide kogused, mis on vajalikud enne remonditööde alustamist. See võimaldab töid planeerida tõhusalt ja kulud hoida kontrolli all.

Mõõdistusprojekt on oluline ka ehitusloa taotlemisel. Kui ehitatud hoone erineb projektist või kui ehitusprojekt üldsegi puudus, siis mõõdistusprojekt aitab täita ehitusloa taotlemise nõudeid ning tagab ehitise vastavuse õigusaktidele. Sel viisil aitab mõõdistusprojekt vältida võimalikke õiguslikke probleeme ja takistusi. Kirjutasime sellest täpsemalt siin: Kuidas seadustada õigusliku aluseta ehitatud ehitist: Praktilised juhised ehitise seadustamiseks

Kui kiiresti saan mõõdistusprojekti ning kui palju see maksab?

Hoonete mõõdistusprojekti koostamise ajakulu sõltub projekti mahukusest ja keerukusest ning selleks tuleb objekte eraldi hinnata. Hind kujuneb mitmetest teguritest – mõõdistatava ehitise asukoht, suurus, kuju, varasemate plaanide olemasolu jne. Selleks, et saaksime teha sulle täpse hinnapakkumise, saada palun päringuga võimalikult palju ehitisega seotud infot, sealhulgas võimalusel ka plaane ja pilte. Päringu saad meile mugavalt saata SIIT

Mõõdistusprojekti tellimine

Kui olete huvitatud mõõdistusprojekti tellimisest, siis võtke meiega ühendust. Meie kogenud meeskond on valmis aitama teid selles protsessis! Tellimiseks saatke palun päring SIIT.

Oleme siin, et pakkuda teile täpseid ja professionaalseid mõõdistuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele! Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti!

JAH, MA VAJAN MÕÕDISTUST!