Hoonete mõõdistamine: Oluline protsess hoone dokumentatsiooni täpsustamiseks

Hoone mõõdistamine ehk inventariseerimine

Hoonete mõõdistamine on oluline protsess, eriti kui hoone olemasolevast olukorrast puuduvad täpsed joonised. Sõltumata sellest, kas soovite ehitist registreerida, seda ümber projekteerida või müüa/rentida, on hoone täpsete jooniste omamine hädavajalik. Üks tõhus viis täpsed joonised saada on läbi mõõdistusprojekti. Mõõdistuse käigus kogutud andmete põhjal koostatakse vastavalt kliendi vajadusele teostusmõõdistus või muudatusprojekt.

Mis on mõõdistusprojekt?

Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis sisaldab arhitektuurilisi ja kasutuslikke jooniseid, mis on faktiliselt mõõdetud ehitise ülesmõõdistamise teel. See protsess võib hõlmata kogu hoone või ainult siseruumide mõõdistamist vastavalt tellija soovile. Mõõdistusprojekti koostamiseks on oluline saada täpne ülevaade ehitise struktuurist, ruumide suurustest ning erinevatest tehnilistest andmetest.

Mida mõõdistusprojekt sisaldab?

Mõõdistusprojekt koosneb mitmest osast, sealhulgas joonistest ja seletuskirjast. Joonised hõlmavad asukoha ja asendiplaani, hoone põhiplaane, lõikeid ning hoone otse- ja külgvaateid. Need joonised annavad ülevaate ehitise ruumide ja struktuuride asetusest ning aitavad visualiseerida ehitise ülesehitust.
Seletuskiri on oluline osa mõõdistusprojektist, kuna see kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja küttesüsteeme, veevarustust ja kanalisatsiooni ning muid olulisi tehnilisi andmeid. Kui tegemist on muudatusprojektiga, siis seletuskirjas tuuakse välja kõik erinevused võrreldes algse ehitusloa alusel olnud projektiga.

Mõõdistusprojekti tähtsus:

Mõõdistusprojekt täpsustab hoone dokumentatsiooni mitmel viisil. Esiteks, see annab üksikasjaliku ülevaate hoone ruumide suurustest ja paigutusest. See on oluline, kui soovitakse ruume rentida, müüa või jagada omanike vahel, kuid puuduvad täpsed mõõdud. Lisaks aitab mõõdistusprojekt arvutada välja täpsed materjalide kogused, mis on vajalikud enne remonditööde alustamist. See võimaldab töid planeerida tõhusalt ja kulud hoida kontrolli all.

Mõõdistusprojekt on oluline ka ehitusloa taotlemisel. Kui ehitatud hoone erineb projektist või kui ehitusprojekt üldsegi puudus, siis mõõdistusprojekt aitab täita ehitusloa taotlemise nõudeid ning tagab ehitise vastavuse õigusaktidele. Sel viisil aitab mõõdistusprojekt vältida võimalikke õiguslikke probleeme ja takistusi. Kirjutasime sellest täpsemalt siin: Kuidas seadustada õigusliku aluseta ehitatud ehitist: Praktilised juhised ehitise seadustamiseks

Mõõdistusprojekti hind:

Mõõdistusprojekti hind sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas ehitise asukohast, suurusest, kujust ja varasemate plaanide olemasolust. Täpse hinnapakkumise saamiseks on oluline esitada võimalikult palju ehitisega seotud infot, sealhulgas plaane ja pilte. Hind võib varieeruda sõltuvalt projekti keerukusest ja teostamise ajast.

Mõõdistusprojekti tellimine

Kui olete huvitatud mõõdistusprojekti tellimisest, siis võtke meiega ühendust. Meie kogenud meeskond on valmis aitama teid selles protsessis! Tellimiseks saatke palun päring SIIT. Samuti saate tutvuda meie tehtud töödega SIIN.
Oleme siin, et pakkuda teile täpseid ja professionaalseid mõõdistuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele!