Kasutusluba: Miks on kasutusluba vaja ning kuidas seda saada?

Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel.

Mis on kasutusluba ning milleks on seda vaja? Kuidas kasutusloa taotluse protsess käib ning millised dokumendid on vajalikud kasutusloa taotlemiseks? Järgnevas artiklis võtame luubi alla kasutusloa taotlemise protsessi.

Ehitusseadustiku järgi on kasutusluba omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile. Lisaks sellele, et kasutusluba tagab turvatunde maja omanikule, annab see kindluse ka kohalikule omavalitsusele, et tema valitsusüksuses paiknevad ehitised on kasutamiseks ohutud.

Kuigi kasutusloa taotlemine võib mõnikord tunduda keerulise ja pikaks veniva protsessina, ei piirdu see pelgalt formaalsustega, vaid sellel on oluline roll hoone turvalisuse tagamisel ning lisaks ka muud praktilised kasud.

Kasutusloa tähtsus kinnisvara ostul ja müügil

Kasutusloa olemasolu on eriti oluline kinnisvara müügil, kuna see võib mõjutada nii müügi kiirust kui ka hinda. Kui müüdaval kinnisvaral ei ole kasutusluba, võib see takistada tehingu tegemist, kuna pank ei pruugi anda laenu sellise kinnisvara soetamiseks või lisab eelduse, et kasutusluba peab olema olemas teatud aja jooksul. See toob ostjale kaasa täiendavaid ning ettenägematuid lisakulusid ja ajakulu. Kui ostja ei ole valmis neid riske võtma, siis võib ta loobuda tehingust.

Lisaks sellele võib kasutusloa puudumine vähendada kinnisvara kättesaadavust, kuna kasutusloata maja saavad endale lubada ainult need huvilised, kellel on võimalus kinnisvara kas ilma pangalaenuta või märkimisväärselt suurema omafinantseeringuga osta. See võib tähendada seda, et müüja kaotab potentsiaalseid ostjaid ja on lõpuks sunnitud müüma kinnisvara madalama hinnaga või võib müük jääda sootuks tegemata.

Kasutusloa puudumisel võib kindlustus loobuda kahju hüvitamisest

Kasutusloata majade puhul tekib õigustatud küsimus, kas need hooned vastavad üldse kehtivatele ohutusnõuetele ning kas neid on ohutu kasutada. Eriti murettekitav on olukord, kus kasutusloata majas toimub tulekahju, mille põhjuseks võivad olla kontrollimata elektrisüsteemid. Sellises olukorras võib kindlustus võtta kasutusele ebameeldivaid meetmeid, näiteks vähendada kahjuhüvitise summat või isegi keelduda selle maksmisest.

Nimelt on kasutusloa taotlemise vajalikuks osaks elektrisüsteemide kontroll, millega kontrollitakse elektrisüsteemi vastavust kehtivatele nõuetele. Kui vajalik kontroll oleks majas varem tehtud, oleks puudused avastatud ning tulekahju poleks toimunud.

Milliseid dokumente on kasutusloa saamiseks vaja?
Uue üksikelamu kasutusloa saamiseks tuleb esitada:

Kasutusloa taotlus;
Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed
eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
gaasipaigaldise ohutust kinnitav tõend (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
ehitustööde päevikud;
muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
Tarbimislepingute koopiad:
Veevarustus kanalisatsioon;
Elekter;
Gaas;
Prügivedu.
Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass;
ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;

Ehitise audit on abiks, kui mõned dokumendid on puudu

Ära unusta, et kui sul peaks puuduma ehitusaegne dokumentatsioon, on võimalus seda asendada kasutusloa eelse auditiga. Oleme sellest põhjalikumalt kirjutanud meie varasemas artiklis, mille leiad SIIT (Millal asendab ehitise audit ehitusprojekti?).

Vajad abi kasutusloa taotlemisel ja dokumentide koondamisel?

Kui soovid säästa aega, vaeva ja tagada sujuv kasutusloa taotlemise protsess, siis pöördu julgelt meie spetsialistide poole, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Nende kogemused ja teadmised võivad olla hindamatu väärtusega ning nad aitavad sul läbida kõik vajalikud sammud, et tagada hoonele kasutusluba.


Saada meile päring mugavalt SIIT ning jäta kasutusloa taotlemise protsess meie spetsialistide kätte!