Flat Preloader Icon

Kasutades tahkekütteseadmeid nagu ahi, pliit või kamin on oluline tagada nende ohutu toimimine. Kuid kuidas saada kindlust, et küttesüsteem vastab kõigile nõuetele? Selles artiklis räägime lähemalt kütteseadmete ekspertiisist ja eksperthinnangu olulisusest ning sellest, millal ja miks seda vaja võib minna.

Miks on kütteseadmete ekspertiis oluline?

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, kuna see tagab ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes on taotlemas ehitisele kasutusluba. Nimelt on kasutusloa menetluses vajalik tehnosüsteemide dokumentatsiooni olemasolu. Näiteks tuleks esitada Päästeameti kooskõlastuse saamiseks järgmised dokumendid:

Päästeameti kooskõlastusega ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt);
kütteseadme või korstna toimivusdeklaratsioonid;
küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);
küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Dokumentide puudumisel on oluline teostada küttesüsteemi ekspertiis

Kui eelnevalt loetletud täitedokumentatsioon puudub, siis ülevaate saamiseks tuleb koostada eksperthinnang, mis sisaldab:

Küttesüsteemi ehitus-, paigaldus- ja kasutusdokumentatsiooni ning hooldusdokumentatsiooni kontroll;
Kütteseadme kontroll;
Ühenduslõõri kontroll;
Korstna kontroll;
Küttesüsteemi puhastatavuse kontroll;
Küttesüsteemi läbiviikude mõõdistamine ja jooniste koostamine;

Mida hõlmab küttesüsteemi ekspertiis?

Küttesüsteemi ekspertiis hõlmab mitmeid olulisi komponente:

  1. Dokumentatsiooni kontroll: Eksperdid kontrollivad olemasolevat dokumentatsiooni, sealhulgas kütteseadmete ehitus-, paigaldus- ja kasutusdokumentatsiooni ning hooldusdokumentatsiooni.
  2. Kütteseadme kontroll: Hinnatakse kütteseadmeid ja nende üldist seisukorda ning ohutust.
  3. Ühenduslõõri kontroll: Kontrollitakse ühenduslõõre, mis ühendavad kütteseadmeid korstnaga.
  4. Korstna kontroll: Korstna seisukorra ja ohutuse hindamine on oluline osa ekspertiisist.
  5. Küttesüsteemi puhastatavuse kontroll: Küttesüsteemi korrapärane puhastatavus on oluline tuleohutuse tagamiseks.
  6. Läbiviikude mõõdistamine ja jooniste koostamine: Läbiviikude mõõtmised ja jooniste koostamine võivad olla vajalikud, et tagada ohutu küttesüsteemi toimimine.

Küttesüsteemi ekspertiisi eesmärk on anda hinnang, kuidas on küttesüsteem ehitatud ja kas on vajalik tarvidusele võtta meetmeid, et olukorda parandada. Kõik ilmnenud puudused tuleb kõrvaldada, et saavutada positiivne ekspertiis, mis tagab hoone küttesüsteemi ohutu kasutamise.

Kes saab ekspertiisi teostada?

Küttesüsteemi ekspertiisi võivad teostada pädevad spetsialistid, sealhulgas:

  1. Korstnapühkija-meister tase 5
  2. Pottsepp-meister tase 5
  3. Tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistust omavad isikud.

Nende pädevust on võimalik kontrollida kutsetunnistuse registrist.

Millal on küttesüsteemi ekspertiisi vaja?

Kui olemasoleval küttesüsteemil puudub dokumentatsioon või kui see ei vasta nõuetele, on vaja teostada eksperthinnang. Eksperthinnangu eesmärk on selgitada küttesüsteemi seisukord ning anda hinnang, kas seda saab ohutult kasutada või tuleb teha muudatusi. Eksperthinnangu eesmärk ei ole alati näidata, et küttesüsteem on ohutu ja sobilik kasutamiseks, vaid pigem selgitada, milliseid meetmeid on vajalik võtta probleemide lahendamiseks.

Ebameeldivused ja ümberehitused

Küttesüsteemi ekspertiis võib tuua kaasa mõningaid ebamugavusi, eriti juhul, kui avastatakse normide või seadustega vastuolus olevaid lahendusi. Sellisel juhul tuleb teha vajalikud muudatused, et saada positiivne eksperthinnang. Ümberehitused võivad hõlmata näiteks kaitseekraani paigaldamist või puhastusluukide lisamist korstnale.

Millal võib ekspertiisi vaja minna?

Kuigi Päästeamet nõuab eksperthinnangut sageli kasutusloa taotlemise protsessis, võib seda vaja minna ka muudel juhtudel, näiteks kinnisvara ostu- või müügitehingute järgselt või kohtuvaidluste korral. Seetõttu on soovitatav kaaluda küttesüsteemi hindamist ennetavalt, et saada täpne ülevaade küttesüsteemi seisukorrast.

Kütteseadmete ekspertiisi tellimine

Vanamaja pädevalt tuleohutuseksperdilt saate tellida oma küttesüsteemile eksperthinnangu, mis kinnitab selle ohutust või puuduste korral toob välja võimalikud lahendused nende kõrvaldamiseks. Lisaks saame abiks olla ka kasutusloa taotlemisel!

Alusta küttesüsteemi ekspertiisi tellimist SIIT ning taga oma kodu ohutus!