Küttesüsteemi ekspertiis: lahendus dokumentide puudumisel

Küttesüsteemi ekspertiis

Kasutades tahkekütteseadmeid nagu ahi, pliit või kamin, on oluline tagada nende ohutu toimimine. Kui küttesüsteemis olevatele kolletele ei ole eelnevalt koostatud projekti ega kaetud tööde akti koos teostusjoonistega, siis tuleb teostada ehitisele küttesüsteemi ekspertiis.

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, kuna see tagab ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes on taotlemas ehitisele kasutusluba. Nimelt on kasutusloa menetluses vajalik tehnosüsteemide dokumentatsiooni olemasolu. Näiteks tuleks esitada Päästeameti kooskõlastuse saamiseks järgmised dokumendid:

Päästeameti kooskõlastusega ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt);
kütteseadme või korstna toimivusdeklaratsioonid;
küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);
küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Dokumentide puudumisel on oluline teostada küttesüsteemi ekspertiis

Kui eelnevalt loetletud täitedokumentatsioon puudub, siis ülevaate saamiseks tuleb koostada eksperthinnang, mis sisaldab:

Küttesüsteemi ehitus-, paigaldus- ja kasutusdokumentatsiooni ning hooldusdokumentatsiooni kontroll;
Kütteseadme kontroll;
Ühenduslõõri kontroll;
Korstna kontroll;
Küttesüsteemi puhastatavuse kontroll;
Küttesüsteemi läbiviikude mõõdistamine ja jooniste koostamine;

Küttesüsteemi ekspertiisi eesmärk on anda hinnang, kuidas on küttesüsteem ehitatud ja kas on vajalik tarvidusele võtta meetmeid, et olukorda parandada. Kõik ilmnenud puudused tuleb kõrvaldada, et saavutada positiivne ekspertiis, mis tagab hoone küttesüsteemi ohutu kasutamise.

Kuidas saame meie sind aidata

Meie pädevalt tuleohutuseksperdilt saate tellida oma küttesüsteemile eksperthinnangu, mis kinnitab selle ohutust või puuduste korral toob välja võimalikud lahendused nende kõrvaldamiseks. Lisaks saame abiks olla ka kasutusloa taotlemisel!
Saada meile päring SIIT ning aitame teid puuduvate dokumentide korda ajamisel.