Silt: ehitisregistri andmed

  • Kuidas teada saada, kas ehitisel on kehtiv kasutusluba: praktiline juhend ning kasutusloa tähtsus

    Kuidas teada saada, kas ehitisel on kehtiv kasutusluba: praktiline juhend ning kasutusloa tähtsus

    Tänases artiklis räägime sellest, kuidas kontrollida, kas ehitis on seadustatud ja kas sellel on olemas kasutusluba. Kasutusluba on oluline dokument, mis tõendab, et ehitis vastab kehtestatud standarditele ja on ohutu. Artiklis saad teada, miks on kasutusloa olemasolu oluline ning kuidas saab kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba või mitte. Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis…

  • Ehitisregistris pole andmed korras? Siin on olulised sammud ja nõuanded korrastamiseks

    Ehitisregistris pole andmed korras? Siin on olulised sammud ja nõuanded korrastamiseks

    Kuidas saada seni ehitisregistrisse kandmata ehitiste andmed korda või kuidas ehitis seadustada? Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleks elanikel kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate kui 20 m² ehitusaluse pinnaga hoonete ehitamise seaduslikku alust (ehitusloa ja kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitusregistris olemas või mitte. Seda saab teha ehitisregistri kodulehel ehr.ee (sisestades kinnistu aadressi…