Kuidas teada saada, kas ehitisel on kehtiv kasutusluba: praktiline juhend ning kasutusloa tähtsus

kasutusluba

Tänases artiklis räägime sellest, kuidas kontrollida, kas ehitis on seadustatud ja kas sellel on olemas kasutusluba. Kasutusluba on oluline dokument, mis tõendab, et ehitis vastab kehtestatud standarditele ja on ohutu. Artiklis saad teada, miks on kasutusloa olemasolu oluline ning kuidas saab kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba või mitte.

Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et see on lihtsalt formaalsus, siis tegelikult võib kasutusloa puudumine tuua kaasa erinevaid probleeme, näiteks seoses kinnisvara tehingutega.

Pangad nõuavad kasutusloa olemasolu

Pangad ei finantseeri tavaliselt kinnisvara ostmist kui teie soovitud majal/ridaelamul/korteril puudub kasutusluba. Kui peaks juhtuma, et mõned pangad seda siiski teevad, siis ainult juhul, kui kasutusloa puudumine on mõjuvalt põhjendatud või kui laenulepingusse lisatakse klausel, et kasutusluba taodeldakse kindla ajaperioodi vältel. Enamasti on kasutusloa puudumine aga lihtsalt asjaajamise taha jäänud, mida ei saa pidada mõjuvaks põhjuseks selle puudumisele.
Kirjutasime kasutusloa tähtsusest kinnisvara ostul ja müügil täpsemalt siin: Kasutusloa tähtsus kinnisvara ostul ja müügil

Kasutusloata ehitised ei ole kindlustuskaitse all

Kui kinnisvaral puudub kasutusluba, on üheks suurimaks riskiks kindlustusjuhtumid. Kasutusloa puudumisel võib õnnetuse korral kindlustus keelduda kulude kompenseerimisest. Seda just sellel põhjusel, et ehitisel puudub kasutusluba ning ehitis on seadustamata – seega, ei saa täpselt kindlaks teha, millisel põhjusel õnnetus juhtus. Seadustamata ehitise korral võib õnnetus juhtuda lähtuvalt ehitise nõuetele mittevastavusest. Eriti ohtlikud on tulest tingitud õnnetused, kuna ehitisele pole tehtud tuleohutusauditit. Nimelt on kasutusloa taotlemise üheks vajalikuks osaks tuleohutusauditi ja elektriauditi teostamine. Kui õnnetus juhtub lähtuvalt elektrisüsteemi nõuetele mitte vastavusest, mis on enamasti üheks peamisteks tulekahju põhjustest, tuleb sul kahjud kõik ise kinni maksta, sest kindlustusel pole seda kohustust teha.

Kui soovid tuleohutuse teemast lähemalt lugeda, siis seda saad teha siin: Kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus: olulised sammud ja nõuanded

Kuidas kontrollida, kas ehitis on seadustatud ning kas kasutusluba on olemas?

Kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistri keskkonnas ehr.ee. Selleks minge aadressile ehr.ee ning toimige järgnevalt:
1. Kirjutage otsingusse ehitise aadress või katastritunnus
2. Klikkige otsitava ehitise “ehitusregistri koodile”
3. Valige loendist alampunkt “Dokumendid”
4. Kui kasutusluba on väljastatud ja registrisse kantud, siis leiate kasutusloa dokumentide loendist.

Minu ehitisel puudub kasutusluba, milline dokumentatsioon on kasutusloa taotlemiseks vajalik?

Kasutusloa taotluse esitamisel tuleb esitada:

1.Ehitusprojekt, mille järgi on ehitis ehitatud
2. Ehitustehnilise ekspertiisi auditi aruanne*
3. Elektripaigaldise audit
4. Ehitise mahamärkimise akt või ehitusjärgne kontrollmõõdistus
5. Küttesüsteemi ekspertiis* koos korstnapühkija aktiga
6. Tuleohutusaudit
7. Vee- ja kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad (gaasikütte korral gaasileping)
8. Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus

*Juhul kui puuduvad nõutud kaetud tööde aktid ja ehituspäevikud

Mida teha, kui dokumentatsioon on puudulik?

Kui kasutusloa taotlemiseks on dokumentatsioon puudulik, siis tuleb need dokumendid koostada või asendada (vanemate ehitiste puhul) vastavate audititega. Auditid ja ekspertiisid peavad olema väljastatud kutsetunnistustega ekspertide poolt.

Dokumendid korda kiirelt ja mugavalt

Kui soovite dokumendid korda ajada kiirelt ja mugavalt, siis pöörduge julgelt meie ekspertide poole. Meilt saate tellida ka kõik vajaminevad auditid.
Kuna tegeleme ehitiste seadustamisega igapäevaselt, siis teame kõiki nüansse ja võimalikke probleemkohti. Garanteerime, et kogu asjaajamine sujub tõrgeteta ja kiiresti! Saada meile päring SIIT ning töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võttes tegevuskava ning viime selle ellu!

Palju maksab kasutusloa taotlemine?

Kui soovid usaldada kogu kasutusloaga seotud asjaajamise meile, siis kasutusloa hind sõltub mitmetest teguritest, näiteks teie ehitise suurusest, keerukusest ning asukohast. Hinda mõjutab ka konkreetse ehitise seisukord ja olemasolev dokumentatsioon. Täpse hinnapakkumise saamiseks saada meile ​päring SIIT ning koostame teile personaalse hinnapakkumise.