Ebaseaduslik ehitis. Mida teha, kui ehitis ei ole seaduslik?

ebaseadusliku ehitise seadustamine

Ebaseadusliku ehitise seadustamine on keeruline protsess, mille käigus tuleb leida lahendused hoone ebaseaduslikkusele ning koostöös kohaliku omavalitsusega analüüsida, millistel tingimustel on võimalik ehitis seadustada. Ehitise lammutamine ei ole alati vajalik, kuid selle vältimiseks tuleb omanikul võtta vastutus ja mitte edasi lükata seadustamise protsessi.

Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis.
Ehitise seadustamine algab tavaliselt probleemi tuvastamisest, mis võib seisneda ehitusloa või detailplaneeringu vastuolus. Kui ehitusloaga on vaid väikesed vastuolud, on võimalik neid projekti muudatusega lahendada. Oluliste muudatuste korral tuleb aga taotleda uut ehitusluba.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kui ehitis on vastuolus aga detailplaneeringu lahendusega, on olukord keerulisem ja hoone seadustamise protsess pikem. Kui planeeringut ei ole vaja muuta oluliselt – näiteks on vaja nihutada hoonestusala või suurendada maja lubatud kõrgust 10% – võib võimalik olla detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine. Seda saab siiski teha eeldusel, et planeeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta või planeeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulised uued asjaolud.
Kui olemasolev ehitis ei vasta aga kehtivale detailplaneeringule olulisel määral, võib olla vajalik tunnistada planeering osaliselt või täielikult kehtetuks. Seejärel saab kohalik omavalitsus ehitusõiguse anda uue planeeringu või projekteerimistingimustega.

Seadustamise protsessi ei tasu edasi lükata

Ehitise seadustamise protsessi edasilükkamine võib kaasa tuua olukorra, kus ehitusnormid ja standardid muutuvad ning seadustamisprotsess muutub veelgi keerulisemaks. Lisaks on ebaseadusliku hoone müümine keeruline ning selle eest ei ole võimalik saada samaväärset hinda kui seadusliku hoone eest. Õnneks ehitise lammutamine tuleb kõne alla ainult siis, kui seda ei ole võimalik seadustada oluliste eeskirjade vastuolu tõttu.
Seega on oluline, et ehitise omanik võtaks vastutuse seadustamise protsessi eest ning teeks koostööd kohaliku omavalitsusega, et leida lahendused ehitise ebaseaduslikkusele. Ehitise seadustamise protsess võib olla keeruline, kuid lõpptulemusena on see omaniku jaoks kasulik, kuna seaduslik hoone on väärtuslikum ning seda on lihtsam müüa ja finantseerida.

Kuidas saame meie sind aidata

Kui soovid, et kogu asjaajamine seoses ebaseadusliku ehitise seadustamisega sujuks tõrgeteta ja kiiresti, on mõistlik kasutada meie kogemustega spetsialistide abi, kes teavad kõiki nüansse ja võimalikke probleemkohti.

Võta meiega julgelt ühendust, saates päring SIIT ning töötame välja sinu ehitist ja olemasolevat olukorda arvesse võttes tegevuskava ning aitame seadustada sinu ehitise!