Silt: Ehitusprojekti tuleohutus

 • Kuidas tuleohutusauditi tellimine käib?

  Kuidas tuleohutusauditi tellimine käib?

  Tuleohutusaudit on vajalik näiteks kasutusloa taotlemisel, juhul kui sinu hoone kohta ei ole kooskõlastatud ehitusprojekti või on see ehitatud projektist erinevalt. Kuid kuidas tuleohutusaudit tellida ning millised dokumendid tuleb esitada tuleohutuse ekspertidele? Artiklist leiad vastused. Tuleohutusaudit on esimene samm turvalise elukeskkonna loomisel ja vara kaitsmisel tulekahju eest. See aitab avastada võimalikke ohupunkte ja puudusi, mida võib-olla…

 • Tuleohutusauditi tellimine | Kuidas tellida enda ehitisele tuleohutusaudit

  Tuleohutusauditi tellimine | Kuidas tellida enda ehitisele tuleohutusaudit

  Kõikidele ehitistele on seadusest tulenevalt määratud kindlaks nõuded, kaasa arvatud tuleohutusnõuded. Tuleohutus on kindlasti ka teema, millesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. Kuid kuidas tagada ehitise tuleohutus? Ehitise tuleohutuse hindamiseks annab vastused tuleohutusaudit. Audit on vajalik näiteks kasutusloa taotlemisel, kui sinu hoone kohta ei ole kooskõlastatud ehitusprojekti või on see ehitatud projektist erinevalt. Kuid kuidas tuleohutusauditit…

 • Projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

  Projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

  Kas otsite usaldusväärset partnerit, et viia ellu oma ehitus- või renoveerimisprojekt või vajate abi ehitise seadustamisel ning kasutusloa saamisel? Siis olete jõudnud õigesse kohta! Vanamaja pakub projekteerimise täislahendust alates projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni! Oleme teie usaldusväärne partner igas ehitusetapis! Loe lähemalt, kuidas saame teile kasulikud olla. MÕÕDISTUS- JA MUUDATUSPROJEKTID Hoonete mõõdistamine on oluline protsess,…

 • Ehitise seadustamine: Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitise seadustamine: Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

  Ehitised, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata on Eesti seadusandluse mõistes omavoliliselt püstitatud ning sellised ehitised tuleb seadustada. Omavoliline on igasugune ehitustegevus, mille teostamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis. Ehitise seadustamine võib olla keeruline protsess, kuid siiski on võimalik õigusliku aluseta ehitise…

 • Tuleohutusauditi tellimine: Tagage ehitise täielik vastavus kehtivatele tuleohutusnõuetele!

  Tuleohutusauditi tellimine: Tagage ehitise täielik vastavus kehtivatele tuleohutusnõuetele!

  Ehitise tuleohutus on oluline teema, mida ei tohiks kergekäeliselt käsitleda. Õnneks on olemas tuleohutusaudit, mis võimaldab hinnata ehitise tuleohutust ning veenduda, et hoone vastab kõikidele kehtivatele tuleohutusnõuetele. Tuleohutusaudit on hädavajalik mitmel põhjusel, sealhulgas kasutusloa taotlemiseks, vara kaitsmiseks, aga ennekõike inimeste ohutuse tagamiseks võimaliku tulekahju korral. Miks on tuleohutusauditi tellimine oluline? Tuleohutusaudit on oluline samm hoone…

 • Kasutusloa puudumise tagajärjed kindlustusjuhtumite puhul: Miks see võib takistada kahjude hüvitamist

  Kasutusloa puudumise tagajärjed kindlustusjuhtumite puhul: Miks see võib takistada kahjude hüvitamist

  Kodukindlustus pakub meelerahu ja turvatunnet, kuid see moodustab vaid osa turvalise elukeskkonna tagamise protsessist. Üks oluline aspekt, mida tuleks arvestada, on kehtiva kasutusloa olemasolu. Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. Kasutusloa taotlemine on protsess, mis…

 • Tuleohutusaudit: Miks see on oluline ja kuidas seda läbi viiakse

  Tuleohutusaudit: Miks see on oluline ja kuidas seda läbi viiakse

  Tuleohutusauditi olulisus seisneb hoone tuleohutusnõuetele vastavuse tagamises ning tulekahju eest kaitsmises. Kui olete otsimas teavet tuleohutusauditi kohta, siis olete jõudnud õigesse kohta. Selles artiklis käsitleme tuleohutusauditi olulisust ning seda, kuidas seda protsessi tavaliselt läbi viiakse. Miks on tuleohutusaudit vajalik? Kuigi tuleohutusnõuded võivad tunduda esmapilgul väga ranged, on need siiski pärit elust enesest. Päästeameti statistika näitab,…

 • Ehitisregistris pole andmed korras? Siin on olulised sammud ja nõuanded korrastamiseks

  Ehitisregistris pole andmed korras? Siin on olulised sammud ja nõuanded korrastamiseks

  Kuidas saada seni ehitisregistrisse kandmata ehitiste andmed korda või kuidas ehitis seadustada? Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleks elanikel kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate kui 20 m² ehitusaluse pinnaga hoonete ehitamise seaduslikku alust (ehitusloa ja kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitusregistris olemas või mitte. Seda saab teha ehitisregistri kodulehel ehr.ee (sisestades kinnistu aadressi…

 • Kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus: olulised sammud ja nõuanded

  Kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus: olulised sammud ja nõuanded

  Tuleohutus on teema, mis puudutab meid kõiki, olgu tegemist uue ehitise projekteerimise või olemasoleva hoonega. Järgnevas artiklis vaatleme tähtsamaid tegureid, mida tuleohutuse seisukohast tuleks arvesse võtta uue hoone projekteerimisel ning kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus. Tulekahjud tekivad enamasti ootamatult ja seetõttu on oluline tagada, et hoones oleks tule- ja suitsuteke ning levik maksimaalselt piiratud. Selleks on…