Projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

Alates projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni

Kas otsite usaldusväärset partnerit, et viia ellu oma ehitus- või renoveerimisprojekt või vajate abi ehitise seadustamisel ning kasutusloa saamisel? Siis olete jõudnud õigesse kohta! Vanamaja pakub projekteerimise täislahendust alates projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloa saamiseni! Oleme teie usaldusväärne partner igas ehitusetapis! Loe lähemalt, kuidas saame teile kasulikud olla.

MÕÕDISTUS- JA MUUDATUSPROJEKTID

Hoonete mõõdistamine on oluline protsess, eriti kui hoone olemasolevast olukorrast puuduvad täpsed joonised. Sõltumata sellest, kas soovite ehitist registreerida, seda ümber projekteerida või müüa/rentida, on hoone täpsete jooniste omamine hädavajalik.

Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt sinu soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti.

Hoone mõõdistuse saad mugavalt enda hoonele tellida SIIT
Kui soovite rohkem infot saada hoone mõõdistuse või muudatusprojekti kohta, siis leiate rohkem infot meie blogist, kus räägime hoone mõõdistamisest ning muudatusprojektidest lähemalt.

RENOVEERIMIS-, RESTAUREERIMIS-, ÜMBEREHITUS- JA LAIENDUSPROJEKTID

Renoveerimisprotsessis parandatakse mitte ainult hoone väljanägemist, vaid ka suurendatakse energiatõhusust ning kaasajastatakse tehnosüsteeme. Projekteerimine on selles protsessis võtmetähtsusega ning hõlmab mitmeid olulisi aspekte, sealhulgas tellija soove, hoone planeeritavat funktsiooni, kehtivat detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimusi ning vajadusel ka muinsuskaitse eritingimusi.

Usalda spetsialiste

Kuna enamasti on tegemist väärikate hoonetega, millele soovitakse anda uus elu, on oluline teha koostööd spetsialistidega, kellel on piisavalt kogemusi antud töö tegemiseks. Projekteerimisel on aluseks alati kliendi soovid, hoone planeeritav funktsioon ja tehnoloogia, kehtiv detailplaneering, kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused ja vajadusel muinsuskaitse eritingimused.

Koostöös kliendiga leiavad meie spetsialistid alati parimad lahendused olemasolevate hoonete renoveerimiseks!

PEAPROJEKTEERIMINE

Lisaks arhitektuursele ja konstruktiivsele projekteerimisele pakume usaldusväärsete koostööpartnerite kaasabil täiemahulist projekteerimise teenust koos kõigi eriosade projekteerimise juhtimisega ehk peaprojekteerimist.

Peaprojekteerijana tagame kõikide projektiosade õigeaegse valmimise ja projekti eri etappide terviklikkuse ning omavahelise ühildumise.
Sõltuvalt hoone tüübist ja otstarbest võib ehituslik projekt koosneda järgmistest eriosadest:

kütte- ja ventilatsiooni projekt;
veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekt;
elektripaigaldiste (nõrk- ja tugevvoolupaigaldised, automaatika) projekt;
sisekujundusprojekt.
Lisaks koostatakse vajadusel energiamärgis ja eelarveprognoos.

Kliendiga arutame alati koos läbi kliendi poolsed ootused, nõudmised ja vajadused ning selle põhjal koostame esmase projekteerimise lähteülesande ning eelarve.
Sul on küsimusi või soovid alustada koostööd? Võta meiega ühendust mugavalt SIIT.

VALIK TERVIKLIKKE PROJEKTEERIMISLAHENDUSI:

 

HOONETE SEADUSTAMINE – ehitise dokumentatsiooni korrastamisest kasutusloa saamiseni

Pakume täislahendust ehitiste seadustamisel.
Olgu tegu uute ehitiste või ebaseaduslikult ehitatud/laiendatud hoonetega, meie aitame teil ehitise dokumentatsiooni korda saada! Lisaks sellele oleme abiks kasutusloa saamisel teie ehitisele! Kui soovite enda ehitisele kasutusloa saada, siis võtke ühendust meie spetsialistidega, kes tegelevad kasutuslubadega igapäevaselt. Oleme teile abiks kasutusloa saamisel ning vajalike dokumentide koondamisel!

Meilt saate tellida kasutusloa taotlemise, ehitise auditi ning aitame teil seadustada ebaseadusliku ehitise. Lisaks oleme abiks ka ehitise kandmisel ehitisregistrisse, kui ise peaksite hätta jääma.

Kui vajate rohkem informatsiooni või hinnapakkumist, siis saada meile päring mugavalt SIIT.
Kui soovid rohkem infot ehitiste seadustamise kohta, siis leiad meie blogist rohkem infot. Blogis kirjutame lähemalt, milliseid dokumente vajad, et enda ehitis seadustada, kuidas taotleda kasutusluba ning räägime lähemalt ka ehitise auditist. Meie blogi leiad SIIT.

TULEOHUTUS

Ehitise tuleohutusauditi eesmärgiks on anda hinnang ehitise tuleohutusele.

Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel:

säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul;
on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud;
on tule levimine naaberehitistele piiratud;
on tagatud ohutu evakuatsioon ning
on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega.

Ehitise tuleohutuse auditit läheb vaja ehitisele kasutusloa saamiseks, kui:

puudub Päästeameti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt;
ehitis on ehitatud kooskõlastatud projektist oluliselt erinevalt;
puudub ehitamise ja ehitusmaterjalide ohutust tõendav dokumentatsioon.

Koostame sinu ehitisele tuleohutuse auditi ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõua nende likvideerimiseks!
Soovid pakkumist? Saada päring SIIT

Tuleohutusauditi kohta saad rohkem lugeda SIIT

KÜTTESEADMETE EKSPERTIIS

Kasutusloa menetluses on ehitise puhul, mille kütmiseks kasutatakse tahkekütteseadmeid (nt ahi, pliit või kamin), vajalik esitada Päästeameti kooskõlastuse saamiseks järgmised dokumendid:

Päästeameti kooskõlastusega ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt);
kütteseadme või korstna toimivusdeklaratsioonid;
küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);
küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Kui loetletud täitedokumentatsioon puudub, siis ülevaate saamiseks sellise küttesüsteemi ohutusest, tuleb koostada eksperthinnang, mis sisaldab:

Küttesüsteemi ehitus-, paigaldus- ja kasutusdokumentatsiooni ning hooldusdokumentatsiooni kontroll;
Kütteseadme kontroll;
Ühenduslõõri kontroll;
Korstna kontroll;
Küttesüsteemi puhastatavuse kontroll;
Küttesüsteemi läbiviikude mõõdistamine ja jooniste koostamine;
Küttesüsteemi ekspertiisi käigus võib esineda vajadus konstruktsioone avada ja teostada küttesüsteemi kontrollkütmist.
Küttesüsteemide tuleohutuse kohta saad pikemalt lugeda Päästeameti poolt koostatud juhendmaterjalist.

Meie pädevalt tuleohutuseksperdilt saad tellida oma küttesüsteemile eksperthinnangu, mis kinnitab selle ohutust või puuduste korral toob välja võimalikud lahendused nende kõrvaldamiseks!

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSE OSA KOOSTAMINE

Lisaks eelnevalt pakume arhitektidele ja inseneridele ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamist projekti eriosana.

Koostame igale objektile tervikliku tuleohutuse kontseptsiooni, mis arvestab objekti iseärasusi ja väldib üledimensioneerimist. Tehes seda tööd igapäevaselt, on meie tuleohutusekspert kursis viimaste tuleohutusnõuetega ja parimate praktikatega. Sellest tulenevalt saame lubada aja ja raha kokkuhoidu nii arhitektile kui ehitusprojekti tellijale.

Oleme siin, et teid aidata!

Kui soovite rohkem informatsiooni meie teenuste kohta või kui soovite hinnapakkumist, siis saatke meile päring SIIT ning oleme teile abiks!