Flat Preloader Icon
Saa teada: Kasutusteatis või kasutusluba?

Saa teada: Kasutusteatis või kasutusluba?

Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise...