Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

Vanamaja blogi

 • Küttesüsteemi ekspertiis: lahendus dokumentide puudumisel

  Küttesüsteemi ekspertiis: lahendus dokumentide puudumisel

  Kasutades tahkekütteseadmeid nagu ahi, pliit või kamin, on oluline tagada nende ohutu toimimine. Kui küttesüsteemis olevatele kolletele ei ole eelnevalt koostatud projekti ega kaetud tööde akti koos teostusjoonistega, siis tuleb teostada ehitisele küttesüsteemi ekspertiis. Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, kuna see tagab ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes on…

 • Ehitusdokumentatsioon korda – 10 olulist sammu

  Ehitusdokumentatsioon korda – 10 olulist sammu

  Üha enam on päevakorda tõusnud eluruumide ümberehitusega seotud puuduliku ehitusdokumentatsiooni küsimus. Sellest on saanud tänaseks ka paljude kinnisvaramüüjate suurim probleem, sest nii ostjad kui ka pangad on muutunud üha nõudlikumaks. Ehitustegevusega kaasneb sageli vajadus muuta ehitiste struktuure, suurendada nende pinda või teostada muid töid, mis nõuavad ehitusluba. Korrektne ehitusdokumentatsioon on aga ülioluline mitte ainult tehingute…

 • Kasutusloa taotlemine: Milline omavalitsus menetleb kõige kiiremini? Lisatud tabel

  Kasutusloa taotlemine: Milline omavalitsus menetleb kõige kiiremini? Lisatud tabel

  Kasutusloa taotlemine on oluline samm uue ehitise kasutuselevõtuks. Kuid sageli tekib küsimus, kui kaua võtab kasutusloa taotluse menetlemine aega. Selleks uurisime omavalitsuste statistikat ja leidsime, et menetlemise aeg erineb märkimisväärselt erinevate omavalitsuste vahel. Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et ehitis vastab kehtestatud nõuetele ja seda võib kasutada. Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva.…

 • Kuidas teada saada, kas ehitisel on kehtiv kasutusluba: praktiline juhend ning kasutusloa tähtsus

  Kuidas teada saada, kas ehitisel on kehtiv kasutusluba: praktiline juhend ning kasutusloa tähtsus

  Tänases artiklis räägime sellest, kuidas kontrollida, kas ehitis on seadustatud ja kas sellel on olemas kasutusluba. Kasutusluba on oluline dokument, mis tõendab, et ehitis vastab kehtestatud standarditele ja on ohutu. Artiklis saad teada, miks on kasutusloa olemasolu oluline ning kuidas saab kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba või mitte. Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis…

 • Oluline info ümberehitiste seadustamise kohta

  Oluline info ümberehitiste seadustamise kohta

  Korterite ja elamute ümberehitused on muutunud tänapäeval üha tavalisemaks, kuid oluline on teada, et ümberehitused peavad olema seaduslikud ning nende tegemisel tuleb järgida erinevaid nõudeid. Järgnevalt vaatleme lähemalt ümberehituste seadustamise protsessi ning räägime sellest, mida omanikud peaksid teadma enne ümberehitusega alustamist ning miks on seaduslikkuse tagamine nii oluline. Ümberehituse käigus võib muutuda hoone kasutusotstarve, ehituskonstruktsioonid,…

 • Ehitisregistris pole andmed korras? Siin on olulised sammud ja nõuanded korrastamiseks

  Ehitisregistris pole andmed korras? Siin on olulised sammud ja nõuanded korrastamiseks

  Kuidas saada seni ehitisregistrisse kandmata ehitiste andmed korda või kuidas ehitis seadustada? Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleks elanikel kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate kui 20 m² ehitusaluse pinnaga hoonete ehitamise seaduslikku alust (ehitusloa ja kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitusregistris olemas või mitte. Seda saab teha ehitisregistri kodulehel ehr.ee (sisestades kinnistu aadressi…

 • Kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus: olulised sammud ja nõuanded

  Kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus: olulised sammud ja nõuanded

  Tuleohutus on teema, mis puudutab meid kõiki, olgu tegemist uue ehitise projekteerimise või olemasoleva hoonega. Järgnevas artiklis vaatleme tähtsamaid tegureid, mida tuleohutuse seisukohast tuleks arvesse võtta uue hoone projekteerimisel ning kuidas tagada ehitusprojekti tuleohutus. Tulekahjud tekivad enamasti ootamatult ja seetõttu on oluline tagada, et hoones oleks tule- ja suitsuteke ning levik maksimaalselt piiratud. Selleks on…

 • Ebaseaduslik ehitis. Mida teha, kui ehitis ei ole seaduslik?

  Ebaseaduslik ehitis. Mida teha, kui ehitis ei ole seaduslik?

  Ebaseadusliku ehitise seadustamine on keeruline protsess, mille käigus tuleb leida lahendused hoone ebaseaduslikkusele ning koostöös kohaliku omavalitsusega analüüsida, millistel tingimustel on võimalik ehitis seadustada. Ehitise lammutamine ei ole alati vajalik, kuid selle vältimiseks tuleb omanikul võtta vastutus ja mitte edasi lükata seadustamise protsessi. Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku…

 • Ehitusprojekti koostamise kohustus: Millal ja miks see vajalik on?

  Ehitusprojekti koostamise kohustus: Millal ja miks see vajalik on?

  Ehitus- ja renoveerimistööd on suured ja kulukad ettevõtmised ning enne nende alustamist on oluline veenduda, et kõik vajalikud dokumendid ja load oleksid olemas. Üks olulisemaid dokumente on kindlasti ehitusprojekt. Kuid millistel juhtudel peab koostama ehitusprojekti? Vastus sellele küsimusele sõltub kindlasti planeeritavatest töödest ning Ehitusseadustiku määrustest. Ehitusseadustiku mõistes on kõikide tööde tegemise aluseks projekt. Ehitusseadustiku Lisa…

 • Millal asendab ehitise audit ehitusprojekti?

  Millal asendab ehitise audit ehitusprojekti?

  Ilma ehitusdokumentideta pole võimalik hinnata ehitise nõuetele vastavust, kuid auditi abil saab teatud juhtudel ka ehitusdokumentide puudumisel seda kontrollida ja ehitisi seeläbi seadustada. Ehitussektor valmistub digitaliseerimiseks ning seoses sellega on esile kerkinud probleem olemasolevate ehitiste vananenud või puudulike andmetega. Probleemi on süvendanud ebaseaduslik ehitusloata või ehitisteatiseta ehitamine, sest siis pole toimunud vajalikku menetlust ja andmed…

 • Saa teada: millised dokumendid on kasutusloa jaoks vajalikud

  Saa teada: millised dokumendid on kasutusloa jaoks vajalikud

  Kasutusloa taotlemine on paljude jaoks väga keeruline protsess. Kus kohast alustada ja millised dokumendid on üldse taotlemiseks vajalikud? Vanamaja toob teieni põhjaliku ülevaate. Seadusest tulenevalt peab iga ehitusluba lõppema kasutusloaga. Kasutusloa taotlus koos seonduvate dokumentidega esitatakse pärast ehitamise lõppu omavalitsusele ehitisregistri kaudu. Kasutusloa taotlemiseks peab esitama dokumendid, mis tõestavad maja ehitamise korrektsust ja seejuures ehituslikest…

 • Hoone mõõdistamine ning mõõdistusprojekt

  Hoone mõõdistamine ning mõõdistusprojekt

  Kas oled kunagi mõelnud, kuidas saada täpseid jooniseid oma elamust, abihoonest, kontorist või tööstushoonest? Selleks on olemas hoone mõõdistamise teenus. Järgnevas artiklis saad põhjaliku ülevaate hoone mõõdistamise kohta. Hoone mõõdistamisel mõõdame vastavalt sinu soovile kas kogu hoone või ainult siseruumid. Saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusjoonised või muudatusprojekti. Kuid millal on hoone…

 • Kasutusloa tähtsus kinnisvara ostul ja müügil

  Kasutusloa tähtsus kinnisvara ostul ja müügil

  Kinnisvara ost ja müük on suur ja oluline tehing, mis nõuab hoolikat ettevalmistust ja korrektset dokumentatsiooni. Üks olulisemaid dokumente, mida ostja peaks kontrollima enne kinnisvara ostmist ja mida müüja peaks omama enne kinnisvara müümist on kasutusluba. Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse antud kinnitus, et hoone on ehitatud ehitusloa kohaselt ning tõendab, et hoone on ohutu ja…