Juhised õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamiseks

Vanamaja blogi

 • Kasutusloa kontroll | Kuidas kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba olemas?

  Kasutusloa kontroll | Kuidas kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba olemas?

  Kasutusloa kontroll on oluline samm uue maja või korteri ostmisel, sest kehtiva kasutusloata ei pruugi finantsasutused kinnisvara ostuks finantseeringut anda. Lisaks kinnitab kasutusloa olemasolu seda, et kõik ehitustööd on teostatud vastavalt projektile ja nõuetele. Aga kuidas siis kontrollida, kas ehitisel on kasutusluba? Järgnevas artiklis saate teada, miks kasutusloa kontroll on tähtis ning kuidas seda teha.…

 • Renoveerimisprojekt: Hoone renoveerimine ja projekti olulisus

  Renoveerimisprojekt: Hoone renoveerimine ja projekti olulisus

  Renoveerimisprojekt on hoone renoveerimisel võtmetähtsusega. Kuigi hoone renoveerimine võib sageli osutuda keerulisemaks kui uue maja ehitamine, siis hästi renoveeritud hooned pakuvad ainulaadset atmosfääri, mille nimel tasub vaeva näha! Kust aga alustada ja kuidas kogu protsess välja näeb? Järgnevas artiklis võtame luubi alla renoveerimis-, restaureerimis-, ümberehitus- ja laiendusprojektid. Mis vahe on restaureerimisel, renoveerimisel ja rekonstrueerimisel? Kõige lihtsamalt…

 • Miks nõutakse kasutusloa menetluses nii palju erinevaid dokumente ning kes on nende koostamise taga? 

  Miks nõutakse kasutusloa menetluses nii palju erinevaid dokumente ning kes on nende koostamise taga? 

  Kui oled kunagi mõelnud, miks hõlmab kasutusloa taotlemine nii palju erinevaid dokumente ja spetsialiste, toome järgmistel ridadel selgust. -> Kasutusloa aluseks on ehitusloa saanud projekt. Kui kooskõlastatud ehitusprojektist on kõrvale kaldutud, on vajalik muudatusprojekt. Kui oma ala eksperdiks saab 10 000 töötunniga, siis just seda üks projekteerija on! Nimelt on tegu magistrikraadiga diplomeeritud arhitektiga, kes…

 • Ebaseaduslik ehitis: Kas ehitist saab tagantjärele seadustada?

  Ebaseaduslik ehitis: Kas ehitist saab tagantjärele seadustada?

  Omavoliline ehitustegevus on jätkuvalt suur probleem, sest siiani esineb olukordi, kus ehitustegevusega alustatakse enne, kui ehitusluba on saadud. Kuid mis saab sellistest ehitistest, kas need lähevad lammutamisele või on siiski võimalus neid ka tagantjärele seadustada? Artikkel annab vastused. Mis on ebaseaduslik ehitis? Ebaseaduslik ehitis, mida tuntakse ka kui “omavoliline ehitis“, viitab igasugusele ehitisele või rajatisele, mille…

 • Ümberehitus- ja laiendusprojektide olulisus

  Ümberehitus- ja laiendusprojektide olulisus

  Korterite ja elamute ümberehitamine on tänapäeval üha populaarsem, kuid ümberehituste puhul on väga oluline järgida ka nende seaduslikkust. Alljärgnevalt selgitame ümberehituste seadustamise protsessi ja anname ülevaate sellest, mida omanikud peaksid teadma enne ümberehitustöödega alustamist ning miks on seaduslikkuse tagamine nii oluline. Esiteks on oluline mõista, et ümberehitustööd peavad vastama kehtivatele ehitusnormidele ja -nõuetele. Enne ümberehitusega…

 • Kasutusloa taotlemine: Taotlusest kasutusloa väljastamiseni

  Kasutusloa taotlemine: Taotlusest kasutusloa väljastamiseni

  Kasutusloa taotlemine on oluline samm ehitise seadustamisel. Kasutusluba on nimelt omavalitsuse kinnitus, et teie valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. Kuid kuidas enda hoonele kasutusluba saada? Millest alustada? Milliseid dokumente on vaja esitada? Kaua menetlemine aega võtab? Artikkel annab vastused. Esmalt…

 • Kuidas tuleohutusauditi tellimine käib?

  Kuidas tuleohutusauditi tellimine käib?

  Tuleohutusaudit on vajalik näiteks kasutusloa taotlemisel, juhul kui sinu hoone kohta ei ole kooskõlastatud ehitusprojekti või on see ehitatud projektist erinevalt. Kuid kuidas tuleohutusaudit tellida ning millised dokumendid tuleb esitada tuleohutuse ekspertidele? Artiklist leiad vastused. Tuleohutusaudit on esimene samm turvalise elukeskkonna loomisel ja vara kaitsmisel tulekahju eest. See aitab avastada võimalikke ohupunkte ja puudusi, mida võib-olla…

 • Kasutusluba või kasutusteatis – millal mida esitada

  Kasutusluba või kasutusteatis – millal mida esitada

  Olenevalt ehitusprojektist on ehitise kasutamiseks vaja taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis. Kuid millal on vajalik kasutusluba ning millal piisab kasutusteatisest? Artikkel annab vastused. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis (hoone või rajatis) on ehitatud ehitusloa alusel ning seda võib kasutada ettenähtud otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse teavitamisest kasutusteatisega.  Kas ja…

 • Kasutusluba: Kasutusloa taotlemisel tekkivad küsimused ja vastused

  Kasutusluba: Kasutusloa taotlemisel tekkivad küsimused ja vastused

  Kasutusluba on oluline dokument ehitise seadustamisel, kuid miks see on nii oluline? Järgnevast artiklist saad teada mis on kasutusluba, miks on kasutusluba vajalik ning millistele hoonetele on kasutusluba kohustuslik. Anname vastused enim küsitud küsimustele seoses kasutusloaga. Mis on kasutusluba? Kasutusluba on omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud…

 • Kasutusluba – Miks on kodu ostes oluline ehitus- ja kasutusluba?

  Kasutusluba – Miks on kodu ostes oluline ehitus- ja kasutusluba?

  Kuna enamasti on inimeste jaoks kodu ostmine nende elu kõige suurem kulutus, siis ei ole kiirustamine ja asjade põhjalik läbimõtlemata jätmine kunagi hea mõte. Rutakas otsus või kõikidele kinnisvara omandamisega seotud aspektidele vajaliku tähelepanu mitte osutamine võib esmalt pikendada laenuvõtmise protsessi või tuua probleeme kodu hilisemal müümisel. Üks olulisemaid dokumente, mida ostja peaks kontrollima enne…

 • Ehitise audit – kõik mida pead teadma ehitise auditist

  Ehitise audit – kõik mida pead teadma ehitise auditist

  Kui teie ehitis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata, siis on Eesti seadusandluse mõistes teie ehitis omavoliliselt püstitatud ning ebaseaduslik. Omavoliline ehitustegevus on nimelt tegevus, mille teostamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis. Kuid kuidas sellised ehitised seadustada? Abiks võib olla mitmel juhul ehitise…

 • JUHEND: Ehitise kandmine ehitisregistrisse

  JUHEND: Ehitise kandmine ehitisregistrisse

  Hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m peavad olema kantud ehitisregistrisse ning siinkohal ei tee seadus vahet, kas tegemist on näiteks 40 m² suuruse kuuri või hoopiski 5-korruselise korterelamuga. Kuid kuidas enda hooned ehitisregistrisse lisada ja milleks on see vajalik?Järgnev artikkel annab vastused. Ehitisregister on riiklik andmekogu, mille kaudu saab…

 • Kasutusluba majale: Millest alustada kui majal puudub kasutusluba?

  Kasutusluba majale: Millest alustada kui majal puudub kasutusluba?

  Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse antud kinnitus, et hoone on ehitatud ehitusloa kohaselt ning tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada. See tähendab, et hoone vastab kõikidele nõuetele, mis on vajalikud hoone turvaliseks kasutamiseks ning on kontrollitud ja heaks kiidetud vastavate ametkondade poolt. Kuid mida teha kui ehitisel puudub täna kasutusluba? Järgnev artikkel annab…

 • Ehitise auditi koostamine ning ehitise auditi tellimine

  Ehitise auditi koostamine ning ehitise auditi tellimine

  Ehitise audit on pädeva ehitusinseneri hinnang ehitisele, mis asendab kasutusloa menetluses puuduvat ehitusdokumentatsiooni või ehitusprojekti. Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa või ehitamise nõuetele vastavust. Kui ehitisel on kahjustused, mis takistavad ehitise kasutusotstarbele vastavat kasutamist või ehitis on kahjustuste tõttu ohtlik, hinnatakse ning kirjeldatakse nende ulatust ja kahjustuste kõrvaldamise võimalust ning meetmeid…

 • Kasutusluba: Kasutusloa taotlemiseks on vaja just neid dokumente

  Kasutusluba: Kasutusloa taotlemiseks on vaja just neid dokumente

  Kasutusloa taotlemiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada tehniliste dokumentide kogum, mille hulka kuuluvad näiteks nii tuleohutuse ja elektripaigaldise audit, korstnapühkimise akt kui ka ehitise audit. Seadusest tulenevate dokumentide nimekiri on pikk ning nii eramu kui ka kortermaja puhul erinev.Kuid millised dokumendid on vaja esitada nii üksikelamu kui ka korterelamu puhul? Järgnev artikkel annab vastused. Siin on…

 • Hoone mõõdistamine ja mõõdistuse tellimine

  Hoone mõõdistamine ja mõõdistuse tellimine

  Hoone mõõdistusprojekt võib osutuda vajalikuks kui hoonel puuduvad projekti joonised või projekt ei vasta tegelikkusele. Hoonete kui ka üksikute ruumide mõõdistamist ja digitaalsete jooniste koostamist vajatakse erinevatel eesmärkidel. Enamasti soovitakse jooniseid järgnevatel juhtudel: hoone ehitisregistrisse kandmine, ehitisregistris olevate andmete korrigeerimine, kasutusloa taotlus, ruumide täpse pindala mõõtmine, hoone laiendamine või ümberehitus. Kuid kuidas käib hoone mõõdistamine…

 • Ehitise ebaseaduslikkus – mida see tähendab ja kuidas ehitis seadustada?

  Ehitise ebaseaduslikkus – mida see tähendab ja kuidas ehitis seadustada?

  Endiselt on palju neid inimesi, kes ei ole kursis, et ehitustegevusega kaasneb ka ehitusloa taotlemine või ehitus- ja kasutusteatise esitamine. Kindlasti on ka neid, kes asuvad ehitama kohe, kui idee tekib ning mõeldakse, et teen vajalikud tööd ära ja kui vaja, siis alles hakkan seadustama. Kahjuks selline suhtumine muudab hilisema seadustamise pigem keeruliseks ja teatud…

 • JUHEND | Millised kõrvalhooned peab ehitisregistrisse kandma ja kuidas seda teha?

  JUHEND | Millised kõrvalhooned peab ehitisregistrisse kandma ja kuidas seda teha?

  Paljud inimesed on segaduses, kuna ei tea millised hooned peavad olema ehitisregistrisse kantud. Järgnevast artiklist leiad vastused, millised hooned tuleb kanda ehitisregistrisse, kuidas seda teha ning kust leida abi, kui endal pole aega ja mahti sellega tegeleda. Esmalt kontrolli, millised hooned on ehitisregistrist puudu Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee, samuti võid pöörduda kohaliku omavalitsuse…

 • Kasutusluba ehitisele: juhend kasutusloa saamiseks

  Kasutusluba ehitisele: juhend kasutusloa saamiseks

  Ehitusseaduse järgi on kasutusluba omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile. Kasutusluba annab kinnituse ka sellele, et hoone tehno- ja elektrisüsteemid ning kandekonstruktsioonid on korras ning majas on ohutu elada. Kuid kuidas saada enda ehitisele kasutusluba? Kasutusloa taotlemine võib vahel olla üsna keerukas ja pikaajaline protsess,…

 • Tuleohutusauditi tellimine | Kuidas tellida enda ehitisele tuleohutusaudit

  Tuleohutusauditi tellimine | Kuidas tellida enda ehitisele tuleohutusaudit

  Kõikidele ehitistele on seadusest tulenevalt määratud kindlaks nõuded, kaasa arvatud tuleohutusnõuded. Tuleohutus on kindlasti ka teema, millesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. Kuid kuidas tagada ehitise tuleohutus? Ehitise tuleohutuse hindamiseks annab vastused tuleohutusaudit. Audit on vajalik näiteks kasutusloa taotlemisel, kui sinu hoone kohta ei ole kooskõlastatud ehitusprojekti või on see ehitatud projektist erinevalt. Kuid kuidas tuleohutusauditit…